09 jul 2018

Een Big Jump in het Pajottenland? Proper water.

Tijdens het evenement 'Big Jump' springen mensen wereldwijd in rivieren, beken en vijvers om aandacht te vragen voor waterkwaliteit. Groen Pajottenland stelt voor om dit ook in het Pajottenland te organiseren. Om de aanzet te geven, sprongen we alvast zelf in de Mark tussen de waterjuffers en gele plomb.

Nog maar enkele generaties geleden was het vanzelfsprekend om bij warm weer verkoeling te zoeken in de Mark, Zenne, Dender en beken en poelen van het Pajottenland. In Roosdaal dobberde 'den Dikke van Pamel' als een eiland op de Dender en konden kinderen van op z'n buik in het water springen.

Thema van Big Jump dit jaar is microplastics en tegengaan van plastiekvervuiling. De zee begint hier: ook het zwerfvuil uit onze Pajotse bermen komt via riolen en beken deels in de zee terecht. Met deze actie vraagt Groen Pajottenland in droge tijden specifiek aandacht voor:

• Waterkwaliteit van Pajotse rivieren en ander oppervlaktewater: meer acties en meer meetpunten
• Werk maken van gescheiden riolering voor betere afvalwaterzuivering
• Mogelijkheden voor waterrecreatie nagaan: we dromen van een speelzone in Mark, Dender en Zuun
• Mogelijkheden voor zwemvijvers nagaan: we dromen van speelvijvers in Gooik (Paddenbroek), Lennik (achter sporthal), Herne (omgeving Dominicanessen) en elders
• Actuele kwestie van drinkwatervoorziening en grondwaterspiegel
• Fundamenteel is er de kwestie van klimaatverandering die zorgt voor fellere regenbuien en langere periodes van droogte

Op de plek waar we in de Mark sprongen, hebben we tijdens een voorbereidende wandeling Bosbeekjuffers (Calopterix virgo) gespot. Een soort die volgens kenners “het liefst vertoeft aan natuurlijke, langzaam stromende (bos)beken met een heel goede waterkwaliteit”.

Meer foto's van onze sprong in de Mark: hier

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.