Gooik

Als streekpartij bekijken we alle thema’s vanuit de eigen gemeente én het Pajottenland. In Gooik zijn dit de mensen uit onze basiskern: Alwin Loeckx, Christiane Hougardy, Mirko Slincx, Lode Dehantschutter, Heidi Rooselaer, Els Van der Hoeven, Tine Roelant en Lore Bonte. Maar we zoeken nog meer vrijwilligers! Mail, bel, schrijf, spreek iemand aan: we komen graag even kennismaken.
 
Lijkt dit je iets? Hopelijk wel, want met jouw steun en ideeën raken we samen verder. 
 
In onze programmafolder Gooik vind je onze belangrijkste voorstellen.
Ga ook even kijken bij Het kan anders voor uitgewerkte thema's.
Huis aan huis blad:
 
0494 236 349