Hendrik Schoukens

23 April 2018

Hendrik Schoukens

Groen Lennik (schepen)

Met meer dan tien jaar ervaring als milieuadvocaat weet ik dat natuurbehoud geen makkelijke opdracht is. Zonder doordacht beleid eindigen we met minder groen en natuur. Nochtans wint iedereen bij meer natuur. De gemeente heeft een belangrijke rol te spelen. Ik wil werk maken van een concreet plan voor de bescherming van de open ruimte. Waardevolle buurtnatuur kopen we aan en stellen we open voor de bevolking. Een gemeentepark rondom het centrum van Lennik is wenselijk.

Als fervent fietser en sporter ijver ik voor meer fietspaden en betere fietsinfrastructuur. Kies samen met mij voor een Lennik dat voorrang geeft aan de zwakke weggebruiker.