Stijn Van Onsem

Mijn engagement voor Groen ontstond vanuit het geloof in de kracht van de duurzaamheidsgedachte. Onze eigen levenskwaliteit is ontzettend gebaat bij het zorg dragen voor milieu en natuur. Zuivere lucht, fluitende vogels en bomen om ons heen: het zijn cruciale ingrediënten van een goede fysieke en mentale gezondheid. In haar huidige vorm is ons economisch model nochtans onnodig destructief. We schuiven al te vaak de milieu- en sociale kosten verbonden aan ons consumptiepatroon door naar kwetsbare ecosystemen, armere regio’s en toekomstige generaties. De veerkracht van onze planeet is niet eindeloos rekbaar.

Maar het kan anders. Structurele en dus duurzame oplossingen liggen voor het grijpen, ook op lokaal en Pajots niveau. Zo ijver ik voor een gemeentelijke coördinator voor beheersovereenkomsten met de landbouw, voor de opmaak van een natuurontwikkelingsplan (met aandacht voor bos- en moerasontwikkeling en ecologisch tuinieren), voor een Repair Café als herstelgelegenheid, en voor betere busverbindingen en veilige fietsroutes naar stations in Ternat, Dilbeek en Halle. Ik wil een bestuur dat natuur, milieu, klimaat en dierenwelzijn expliciet betrekt bij de besluitvorming.

Een gemeente die kansen grijpt om te bruisen met een verkleinde ecologische voetafdruk, en die voor grensoverschrijdende thema’s als mobiliteit en energietransitie voorbij het eigen territorium durft kijken.