An Lovato

23 April 2018

An Lovato

Groen Lennik (gemeenteraadslid)

Mijn jarenlange ervaring als diëtiste heeft het me nogmaals duidelijk gemaakt: gezonde voeding is cruciaal voor een goed leven. Meer biolandbouw en korteketenverkoop via boerenmarkten, daar ga ik voor. Mijn jarenlange inzet voor ontwikkelingssamenwerking maakt dat ik ook erg veel belang hecht aan de positie van de zwakkere in de samenleving. Ook daar kan de gemeente het verschil maken.


Als inwoner van Eizeringen wil ik ook dit deel van Lennik beter verbinden met het centrum, bijvoorbeeld via een belbus.