Roosdaal

Het is tijd voor een nieuwe, frisse wind in het Roosdaalse politieke landschap. Met meer betrokkenheid, meer openheid, transparanter.

Groen Roosdaal kiest voor thema’s die er écht toe doen. Veiligheid van de zwakke weggebruiker is zo’n thema. Onze kinderen moeten veilig op de fiets naar school of naar de sportclub kunnen. Daarom moeten we dringend investeren in veilige fiets- en voetpaden.

Of neem nu onze prachtige Pajotse lappendeken van natuur, land- en tuinbouw. We willen die nog verder versterken door een  verantwoorde ruimtelijke ordening. Met aandacht voor voldoende groen en een goede lucht- en  woonkwaliteit. Inwoners van Roosdaal snakken naar levendige en mooie dorpskernen met winkel - en ontspanningsmogelijkheden. Ook op dat vlak wil de partij stappen vooruit zetten.

En natuurlijk stopt democratie niet bij de verkiezingen. Roosdaal is een levende gemeente met een enorme veerkracht en positieve energie. Daarom willen we tonen dat het anders kan. Wij van Groen Roosdaal maken werk van een gemeente die eerlijker, gezonder en menselijker is. En dat kan alleen door openheid en inspraak. En door het geven van eerlijke informatie. Want Roosdalenaren roepen niet, maar ze verdienen het wel om gehoord te worden.

Hoor jij deze nieuwe, frisse politieke wind ook graag waaien? Sluit je dan vandaag nog aan.

[email protected]

0478 33 10 85