Uit fouten kan je leren: nood aan meer samenwerking in het Pajottenland

27 Maart 2018

Uit fouten kan je leren: nood aan meer samenwerking in het Pajottenland

Gemeente Gooik kreeg een heel slecht rapport over de manier waarop ze bestellingen plaatst en contracten opvolgt. De controleurs van Audit Vlaanderen deelden 8 rode kaarten en 3 gele kaarten uit. Het auditrapport van Vlaanderen legt een hele reeks pijnpunten bloot met telkens risico’s op fraude, vergissingen en verspilling. Het auditrapport wijst op problemen met de interne controle, onduidelijke aanpak van het aankoopproces, onvoldoende juridische kennis en gebrek aan ondersteuning in deontologisch gevoelige situaties. Groen Pajottenland vroeg het oorspronkelijke auditrapport op en deelt het graag met alle geïnteresseerden via de rechtstreekse link: https://drive.google.com/file/d/1064DzNyhlW0ue56rLiTODwh8P8Hrp7F1/view?usp=sharing). Immers: uit fouten kan je leren. We stellen voor om verder te kijken dan de grens van de eigen gemeente en meer samen te werken in het Pajottenland. Dus ook wat betreft het financiële beleid! Enkele concrete voorstellen van Groen Pajottenland: intergemeentelijke ambtenaren met de nodige expertise, besparen door aankopen te bundelen tussen gemeenten, heldere afspraken over procedures en transparantie… Stapje voor stapje komen we er samen wel. In feite worden al onze Pajotse gemeenten, net zoals in Gooik, goeddeels uitgebaat zoals kleine kruidenierszaken. Er zijn weinig afspraken over de aanpak en opvolging van bestellingen en contracten. Alles gebeurt in een gemoedelijke sfeer waarbij geen vragen worden gesteld. Dat klinkt sympathiek maar is – zo blijkt uit het rapport van Audit Vlaanderen – niet op maat van een degelijke gemeente want zonder afdoende aandacht voor transparantie, ingebouwde controles en efficiëntie.