Groene begraafplaatsen en natuurbegraven

10 Juni 2018

Groene begraafplaatsen en natuurbegraven

Groenere begraafplaatsen Er is nog heel wat werk aan de winkel om de begraafplaatsen van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal om te vormen van een versteende omgeving tot een groene rustplek. Veel begraafplaatsen zijn troosteloos ingericht met grote oppervlaktes rode of grijze kiezelstenen en andere verharding. In het beste geval zijn graven intussen omgeven door een weinig geïnspireerd grasperk en enkele struiken of kleine hagen. Maar ook dan wordt weinig plaats gegeven aan inheemse planten, bloemenperken of andere natuur. Zeker in het groene Pajottenland zou het passend zijn om ook de begraafplaatsen natuurlijker te maken met o.a. bloemenweiden. Streekpartij Groen Pajottenland pleit voor een consequente vergroening van de Pajotse begraafplaatsen en omvorming naar een netwerk van ‘begraafparken’ in nauw overleg met de buren en nabestaanden. Gemeenten kunnen zich voor vergroening laten ondersteunen door Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei (voorbeeldprojecten), provincie Vlaams-Brabant (subsidies natuurprojecten) en de Vlaamse overheid (toegankelijk groen). In de omgeving zijn mooie voorbeelden van ingegroende begraafplaatsen in Beersel, Asse, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw. Natuurbegraven Sinds eind 2016 hebben gemeenten meer autonomie gekregen en kunnen ze het mogelijk maken om as te laten uitstrooien in een natuurgebied of in een biologisch afbreekbare urne te begraven in een bos. Groen Pajottenland stelt voor om een aantal natuurbegraafplaatsen op te starten in de regio. Hierbij moet niet elke gemeente een eigen natuurbegraafplaats hebben, maar kan samengewerkt worden om intergemeentelijke natuurbegraafplaatsen te voorzien op symbolische en geschikte locaties in het Pajottenland. Dit moet uiteraard omzichtig en respectvol gebeuren. Een eerste concreet voorstel is om natuurbegraven mogelijk te maken op een perceel bosuitbreiding aan plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik. Het is een symbolische plaats want in de nabijheid van de gemeentelijke geboorteboomgaard en in een gebied waar in de omgeving ook reeds prehistorische, Romeinse en Keltische bewoning – en dus begraving – was. Het perceel ligt langs de Oude Trambaan, aan de voet van de Kesterheide, en is op deze manier gemakkelijk bereikbaar. Herdenkingen en plechtigheden zouden, na de verbouwing, kunnen plaatsvinden in het plattelandscentrum en op die manier een extra invulling geven aan de werking van Paddenbroek. Meer informatie Inspiratiegids groene begraafplaatsen   Voorbeelden van natuurbegraafplaatsen