Beroep van Groen Gooik tegen project Gooikeveld levert resultaat op

29 Oktober 2022

Beroep van Groen Gooik tegen project Gooikeveld levert resultaat op

Begin juli dienden we vanuit Groen Gooik bij de provincie beroep in tegen de door gemeente Gooik afgeleverde vergunning voor een bouwproject in Gooikeveld.   Intussen heeft de provinciale omgevingsambtenaar de ingediende bezwaren grondig onderzocht: te groot project om zomaar te vergunnen en onvoldoende aandacht voor de bestaande karaktervolle woning en voor groene aspecten. Er zijn ook problemen in verband met de mobiliteit en parking. De provinciale omgevingsambtenaar adviseerde op 21 oktober 2022 expliciet om de aanvraag voor dit project alsnog te weigeren. Bevestiging van het advies door deputatie volgt in principe binnenkort en dat zou dus een zoveelste keer zijn dat gemeente Gooik wordt teruggefloten over onzorgvuldig afgeleverde omgevingsvergunningen.  Groen Gooik blijft pleiten voor een bouwpauze van 2 jaar voor grote projecten en verkavelingen. Zo komt er tijd om eerst een heldere bouwvisie op te stellen met inwoners en dit juridisch vast te leggen (ruimtelijke uitvoeringsplan) in plaats van de zoneringskaart en stedenbouwkundige richtlijnen die enkel op een collegebesluit gebaseerd zijn. Vanuit Groen zijn we niet gekant tegen verdichting van bebouwing in onze kernen of tegen de bouw van kleinere (appartements-) woningen maar dat dient doordacht te gebeuren en niet op de far west manier waarop Gooik nu vergunningen aflevert.   Om technische redenen, nl. geen direct aantoonbaar belang als omwonende, is het beroep uit naam van Groen Gooik niet ontvankelijk verklaart. Maar dat hadden we voorzien en daarom dienden we ook samen met een buurman een beroep in met onze argumenten. Het is dat beroep van de buurman met onze argumenten dat wel ontvankelijk verklaard is en gevolgd wordt door de provinciale omgevingsambtenaar.