Betonstop en open ruimte

27 Maart 2018

Betonstop en open ruimte

In zowat alle Pajotse gemeenten is de bebouwing met 40 à 50% toegenomen sinds 1990. Ook in het Pajottenland wordt dus stevig gebetonneerd. Met alle gevolgen van dien: wateroverlast, lintbebouwing, versnipperde natuur, drukte en stress… Maar ook de sluipende ‘appartementisering’ van het platteland beroert de gemoederen. Dat moet beter kunnen. Streekpartij Groen Pajottenland maakt plannen voor plaats om meer ruimte aan mens en natuur te geven in onze dorpen. De Vlaamse bouwmeester levert inspirerende voorstellen voor dorpsinrichting en ruimtelijke ordening die minder kost, veiliger is en zorgt voor een aangenamere leefomgeving en meer natuur.  Groen Pajottenland vraagt de aanstelling van een intergemeentelijke ‘Pajotse bouwmeester’ om het beleid te inspireren en ambtenaren en bouwers te ondersteunen. Iedereen wil graag rustig wonen, maar als we in open gebied blijven bouwen woont binnenkort niemand nog rustig. Groen pakt het lappendeken in het Pajottenland aan en kiest voor een doordachte ruimtelijke ordening. De ideale gemeente combineert bebouwde lobben met groene vingers die tot in het centrum doordringen. De centra versterken we, zodat winkels en openbaar vervoer altijd dichtbij zijn. Met open ruimte springen we heel voorzichtig om, want er is al genoeg beton.   Voorstellen van Groen Pajottenland: - Aanstellen van een Pajotse bouwmeester met visie op de streek - Bouwprojecten niet op zich bekijken maar kaderen in dorp en omgeving - Een inventaris van huidige en toekomstige noden als basis nemen voor bouwprojecten - Intergemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening - Kwaliteitsvoorschriften voor bouwprojecten: duurzaamheid, locatie, streekidentiteit… - Woonuitbreidingsgebieden omzetten naar natuur en aangepaste bouwvoorschriften - Herinrichting van de dorpen met meer groen en groene ontmoetingsplekjes in elke buurt - Veilige schoolomgevingen, groene speelplaatsen en meer bossen