Groen vraagt een bouwpauze in Gooik

18 September 2020

Groen vraagt een bouwpauze in Gooik

De groene parel verliest zijn glans: Groen vraagt bouwpauze in Gooik naar aanleiding van bouwaanvraag voor winkels en appartementen aan Belle Triene Sinds deze week loopt het openbaar onderzoek voor een project met 4 winkels en 14 appartementen aan de Belle Triene in Gooik (kruising Edingsesteenweg en Stuivenbergstraat). Met dit appartements-blok wordt het verkeer hier nog drukker en lijkt de verstedelijking echt aangekomen in Gooik. In feite is dit al langer aan de gang, want de voorbije jaren werden in Gooik al meer bouwvergunningen voor appartementen afgeleverd dan voor traditionele woningen. Onze open ruimte is geen taart die eeuwig kan aangesneden worden, we moeten er minder gulzig mee omspringen. Als we alles op zijn beloop laten en in handen leggen van bouwpromotoren, gaan we ons beklagen dat het mooie landelijke Gooik met zijn dorpen verloren is gegaan. In Gooik verdwijnen jaarlijks 12 ‘voetbalvelden’ aan open ruimte… en dat al tien jaar lang. Dat is meer dan in gelijkaardige plattelandsgemeenten. Een aantal gemeenten uit de regio – Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel – hebben onlangs een bouwstop afgekondigd. In Lennik, waar de voorbije jaren stevig bijgebouwd is, neemt de gemeente initiatieven om het bouwen beter te reglementeren (via RUP’s, ruimtelijke uitvoeringsplannen). In Gooik worden RUP’s meestal opgesteld om toestanden te regulariseren, niet om aan zorgvuldige ruimtelijke ordening te doen. Groen Gooik zal bezwaar indienen over het appartementsproject aan de Belle Triene en roept inwoners op om dat ook te doen. Iedereen kan tot 7 oktober een bezwaar indienen op het gemeentehuis, online via het Omgevingsloket of via [email protected] (dan dienen we de bezwaren gebundeld in). Groen Gooik vraagt dat de gemeente dringend maatregelen zou nemen om een einde te maken aan verdere wildgroei van bebouwing en versnippering van onze open ruimte: Bouwpauze tot wanneer een visie bepaald is over de maximale groei van bebouwing in Gooik. Vanuit Groen zijn we niet tegen appartementen op zich, kleiner wonen is klimaat-vriendelijker en betaalbaarder, maar met mate en niet om het even waar. Opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) om ruimtelijk beleid vorm te geven: stoppen van lintbebouwing, beschermen van de open ruimte en duidelijke afbakening van kernen per deelgemeente. Zeker geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden meer aansnijden. Transparante, overlegde en bindende criteria voor nieuwbouw en verbouwing om het landelijk karakter te behouden. Geen stijl 'van overal en nergens’, maar op maat van het dorp met maximale aandacht voor vergroening van bouwprojecten.