Buurtnatuur verdwenen in Lennik

18 Augustus 2018

Buurtnatuur verdwenen in Lennik

n hartje Lennik is de voorbije week een waardevol natuurgebied van zowat 4 hectare vernield. Het gaat om een moerassig gebied, dat men blijkbaar wil droogleggen. Er stonden heel wat bosjes, een grote wilg en enkele kriekelaars. Er hadden zich ook mooie rietkragen ontwikkeld als zeldzaam leefgebied voor een aantal vogelsoorten. De werken, langs de oude trambaan op een boogscheut van de kerk van Sint-Martens-Lennik, beschadigden beschermde natuur en zijn niet vergund. De Lennikse Groen-lijsttrekkers Hendrik Schoukens, Freddy Kempeneer en An Lovato hebben de ingreep aangeklaagd bij de bevoegde instanties en roepen de gemeente op om met de eigenaar in overleg te treden om verder natuurverlies te vermijden. We hopen dat dat de eigenaar en gemeente het gebied alsnog vrijwaren. Het moeras fungeert immers niet alleen als ‘safe haven’ voor heel wat dieren, maar vormt ook een natuurlijke overstromingsbuffer. Er kan hier zeker ook ruimte gemaakt worden voor speelweides, rustplekken en mooie moerasnatuur. Streekpartij Groen Pajottenland stelt voor om een systeem van ‘natuurburen’ of ‘natuurstewards’ uit te werken in het Pajottenland, waarbij buurtbewoners worden ingeschakeld om waardevolle buurtnatuur te beschermen en opportuniteiten voor verder beheer te detecteren. Zij kunnen zo het peter- of meterschap claimen van waardevolle stukjes natuur want iedereen heeft wel een plekje buurtnatuur in de buurt om extra ter harte te nemen. We klagen dit aan en doen constructieve voorstellen: lees hele dossier.