Groen lanceert de 'Verenigde Gemeenten van het Pajottenland'

06 Mei 2018

Groen lanceert de 'Verenigde Gemeenten van het Pajottenland'

Streekpartij Groen Pajottenland pleit voor veel meer structurele samenwerking tussen de Pajotse gemeenten Bever (2193 inwoners), Galmaarden (8733 inwoners), Gooik (9236 inwoners), Herne (6628 inwoners), Lennik (9040 inwoners), Pepingen (4388 inwoners) en Roosdaal (11 628 inwoners). Streeksamenwerking is belangrijk omdat we in het Pajottenland heel wat gemeenschappelijke uitdagingen hebben en kansen samen beter zouden kunnen benutten. Maar samenwerking is ook gewoon een noodzaak omdat de kleine Pajotse gemeenten steeds meer tekort schieten en de toenemende bevoegdheden moeilijk behappen. Jeugd, sport, economie, cultuur, toerisme, senioren, milieu, klimaat, sociaal…  zijn allemaal gebaat met meer samenwerking. Zo tillen we elkaar op en durven we als ‘Verenigde Gemeenten van het Pajottenland’ samen stappen vooruit zetten! Momenteel zijn er in het Pajottenland maar liefst 125 gemeenteraadsleden, 27 schepenen en 7 burgemeesters. De gemeenten worden vaak gemoedelijk bestuurd, maar lijden onder versnippering van middelen, beleid en inspiratie. Gemeentelijke taken worden vaak gemakshalve overgedragen aan intercommunales, maar dat is een slechte oplossing met te weinig democratische controle. Groen Pajottenland heeft direct realiseerbare voorstellen klaar voor meer en betere streeksamenwerking: Bindende afspraken tijdens maandelijks burgemeestersoverleg Intergemeentelijke ambtenaren met streekexpertise (onder andere een ‘Pajotse bouwmeester’ voor ruimtelijke ordening) Verenigingen meer laten samenwerken over gemeentegrenzen door kennismaking en specifieke subsidies Taakverdeling van sport- en andere infrastructuur voor het Pajottenland Gezamenlijke jeugd-, cultuur- en andere adviesraden voor de streek Besparen door aankopen te bundelen tussen gemeenten en gezamenlijke acties rond o.a. wonen en veiligheid Intensere streeksamenwerking in het Pajottenland zou verder bouwen op mooie initiatieven die nu al bestaan. Zo kan het huidige streekmerk Pajottenland veel beter gepromoot worden: waarom het streeklogo niet telkens mee opnemen naast het gemeentelogo om de link met de regio te benadrukken? Of vlaggen met het streeklogo gastvrij laten wapperen aan elk gemeentehuis? Ook de vele geplande initiatieven rond feestjaar Bruegel 2019 en de bestaande streekwerkingen (sport, erfgoed, landschap, cultuur…) zijn een prachtige opstap naar meer gedeelde streekidentiteit. Elke gemeente van het Pajottenland heeft eigen symbolen om zich te onderscheiden: heksen in Bever, trekpaarden in Galmaarden, volksmuziek en geuze in Gooik, groen en de Markvallei in Herne, kasteel en erfgoed in Lennik, vlinders en kunst in Pepingen en aardbeien en kleinfruit in Roosdaal. De Pajotse Groenen willen discussie over fusies van gemeenten niet uit de weg gaan, maar vinden dat geen prioriteit omdat er sowieso ook vandaag al nog veel beter zou kunnen samengewerkt worden. Fusies zijn dus geen taboe, maar ook geen wondermiddel. Indien er toch nagedacht zou worden over eventuele fusies in het Pajottenland dan schuiven we als streekpartij alvast twee belangrijke voorwaarden naar voor: (1) De huidige deelgemeenten, dorpen en buurten moeten versterkt worden zodat iedereen zich betrokken voelt en aan boord blijft: gemeentelijke buurtposten, dorpsraden, buurtbudgetten en meer geloofwaardige inspraakmomenten. (2) Het voorstel van fusie moet expliciet voorgelegd worden in een referendum aan alle inwoners, op basis van een helder overzicht van al de voor- en nadelen ervan.