Duurzame energie van en voor alle Pajotten

26 September 2018

Duurzame energie van en voor alle Pajotten

Groen Pajottenland stelde een concreet ontwerpbesluit op om burgerparticipatie te verplichten bij energieprojecten in het Pajottenland. De zeven Pajotse gemeenten kregen het voorstel intussen bezorgd: Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal. Je kan het hier downloaden. Binnenkort start de provincie met een groots opgezette landschapsstudie om projecten rond duurzame energie voor te bereiden in het Pajottenland. Er wordt gekeken naar wind, water, zon, biomassa en aardwarmte. Vanuit Groen staan we hier positief tegenover mits een duidelijke spelregel: enkel duurzame energie projecten goedkeuren die inwoners betrekken. Op die manier kan iedereen delen in de winsten. We willen dit voorstel in elke gemeente laten goedkeuren tijdens de eerste gemeenteraden van de volgende legislatuur. Zo kunnen gemeenten aangeven dat streeksamenwerking van groot belang is om ambitieuze klimaatdoelen te stellen en te halen. Door samen te werken en de troeven van ons landschap te benutten, kunnen we het Pajottenland omvormen tot een duurzame voorbeeldregio voor Vlaanderen en Europa. Op die manier dragen we een steentje bij aan oplossingen voor de klimaatopwarming.