Een woud voor het Pajottenland

27 Maart 2018

Een woud voor het Pajottenland

Groen stelt 20% meer bos voor in het Pajottenland: 45 m² bos extra per inwoner Exacte cijfers over bebossing zijn in Vlaanderen moeilijk te vinden. Uit alle gegevens blijkt echter steeds dat het Pajottenland zeer weinig bebost is, zo ook uit de meest recente boskaart op basis van het kadaster (2011). Door de cijfers van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal samen te tellen komen we op amper 5% bos in het Pajottenland, tegenover meer dan 11% gemiddeld voor Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Streekpartij Groen Pajottenland stelt voor om de bebossing van het Pajottenland in een eerste stap minimaal uit te breiden van 5% naar 6% bos (dus een toename met 20% van de oppervlakte bos). Concreet is er momenteel 1175 hectare bos in het Pajottenland, verspreid over de 7 gemeenten, en pleit Groen voor 227 hectare bijkomend bos in de regio. Uitgedrukt per inwoner komt dat neer op 45 m² bos extra of zowat 10 bosbomen per Pajot. We stellen bewust een eerder beperkte, maar haalbare uitbreiding voor om nadien stapje per stapje verder te kunnen bebossen. Het Pajottenland kent een aantal mooie bossen die verder uitgebreid kunnen worden tot meer robuuste bossen: Ter Rijst, Gaasbeek en bossen rond de Kesterheide en in de Markvallei. Maar er moet ook werk gemaakt worden van meer toegankelijke natuur en speelbossen dicht bij de dorpen. Sowieso zijn alle bossen - groot en klein - belangrijk voor natuur, landschap en klimaat. En iedereen kan er wandelen, fietsen en letterlijk op adem komen. Voorstellen van Groen Pajottenland: Inwoners ondersteunen die zelf meer bos willen aanplanten Bosuitbreidingskaart opstellen om bestaande grote bossen verder uit te breiden In elk dorp een project opstarten voor toegankelijke natuur en speelbossen Samenwerking met landbouwers en natuurverenigingen om meer te bebossen Sensibilisering en advies geven over keuze van streekeigen boomsoorten Bestaande, vaak ‘zonevreemde’, bossen beter beschermen Financiële middelen in kaart brengen en gezamenlijk mobiliseren voor het Pajottenland: Vlaamse en Europese subsidies bosaanleg en -compensatie     Bosoppervlakte Bosoppervlakte t.o.v.   in hectare totale oppervlakte Pepingen 250 6,9% Roosdaal 141 6,5% Lennik 199 6,5% Galmaarden 193 5,5% Bever 105 5,3% Gooik 167 4,2% Herne 119 2,7%       Pajottenland 1175 5,2%       Bron: ANB en cijfers kadaster 2011