09 aug 2022

Gooikse milieudossiers

'Gooikse milieudossiers' is een initiatief van Alwin Loeckx van Groen Gooik om ideeën en problemen onder de aandacht te brengen. Hij doet dat in eigen naam, het zijn dus geen actiepunten van Groen Gooik tenzij dat anders vermeld wordt:

"Hopelijk leiden deze berichten tot meer bewustzijn van ons leefmilieu en doortastender optreden wanneer iets fout loopt. Ik wil hierbij niet op de man (of vrouw) spelen en beweer ook niet om de wijsheid in pacht te hebben. Alle opmerkingen, reacties of suggesties voor dossiers zijn steeds welkom."

De geelgors is mascotte voor het landbouwlandschap in Gooik en het Pajottenland. Geelgorzen staan zwaar onder druk door de achteruitgang van de biodiversiteit en het leefmilieu. Op die manier is de geelgors dus ook een mascotte voor het belang van een gezond leefmilieu.

Gooikse milieudossiers:

 

Foto Geelgors: Andreas Trepte - Own work, CC BY-SA 2.5.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Alwin Loeckx
    published this page in Het kan anders 2020-12-28 12:47:56 +0100