Gooikse milieudossiers

09 Augustus 2022

Gooikse milieudossiers

'Gooikse milieudossiers' is een initiatief van Alwin Loeckx van Groen Gooik om ideeën en problemen in eigen naam onder de aandacht te brengen.

Alwin Loeckx: "Hopelijk leiden deze berichten tot meer bewustzijn van ons leefmilieu en doortastender optreden wanneer iets fout loopt. Ik wil hierbij niet op de man (of vrouw) spelen en beweer ook niet om de wijsheid in pacht te hebben. Alle opmerkingen, reacties of suggesties voor dossiers zijn steeds welkom."

De geelgors is mascotte voor het landbouwlandschap in Gooik en het Pajottenland. Geelgorzen staan zwaar onder druk door de achteruitgang van de biodiversiteit en het leefmilieu. Op die manier is de geelgors dus ook een mascotte voor het belang van een gezond leefmilieu.

Gooikse milieudossiers:

 

Foto Geelgors: Andreas Trepte - Own work, CC BY-SA 2.5.