Groene schepen in Lennik

22 November 2018

Groene schepen in Lennik

Met dank aan onze kiezers, een Groene schepen in het Pajottenland! Hendrik Schoukens en Groen zullen het verschil maken voor leefmilieu en ruimtelijke ordening in Lennik en de hele regio. In het eerste jaar zal een participatieproject opgezet worden om de langetermijnvisie vorm te geven. Dit project 'Duurzaam Lennik 20-30' wordt de spil van de gemeentelijke toekomstvisie en legt de doelstellingen op de langere termijn vast. Doorgedreven participatie vormt de rode draad in de nieuwe legislatuur.   Bestuursakkoord Lijst Burgemeester, CD&V en Groen: beleidsprioriteiten en bestuursploeg