22 nov 2018

Groene schepen in Lennik

Met dank aan onze kiezers, een Groene schepen in het Pajottenland! Hendrik Schoukens en Groen zullen het verschil maken voor leefmilieu en ruimtelijke ordening in Lennik en de hele regio. In het eerste jaar zal een participatieproject opgezet worden om de langetermijnvisie vorm te geven. Dit project 'Duurzaam Lennik 20-30' wordt de spil van de gemeentelijke toekomstvisie en legt de doelstellingen op de langere termijn vast. Doorgedreven participatie vormt de rode draad in de nieuwe legislatuur.

 

Bestuursakkoord Lijst Burgemeester, CD&V en Groen: beleidsprioriteiten en bestuursploeg

 

 

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.
  • Alwin Loeckx
    published this page in Het kan anders 2018-11-22 14:06:38 +0100