Gooik - Zit inspraak over milieu in de diepvries?

11 Januari 2021

Gooik - Zit inspraak over milieu in de diepvries?

De vriezeman is in het land en dat levert mooie plaatjes op. Helaas zit ook participatie over milieu in Gooik al een hele tijd in de diepvries. Groen Gooik is zwaar teleurgesteld over het gebrek aan inspraak in wat betreft milieuthema’s. De gemeentelijke milieuadviesraad, nochtans een officieel adviesorgaan, wordt niet geraadpleegd. De raad is al bijna een jaar niet meer samengekomen en heeft de voorbije jaren nog geen enkel inhoudelijk advies kunnen geven. De gemeente lijkt de milieuraad gewoon te hebben stopgezet. We begrijpen uiteraard dat corona veel bemoeilijkt, maar dat is geen excuus om inspraak opzij te zetten. De coronacrisis is ook een milieucrisis. De gemeente zou de milieuraad op digitale manier om advies kunnen vragen over o.a. relance na corona met aandacht voor biodiversiteit, fietsplan, kapvergunningen, zwerfvuil, Paddenbroek, aanvraag megastallen, dossiers open ruimte, bosuitbreiding, groene begraafplaatsen, duurzame energie…  Ook tijdens de vorige legislatuur werd de milieuraad amper of niet geconsulteerd. Men beschouwt advies over milieuthema's blijkbaar als nutteloos of irrelevant. Op die manier wordt de milieuraad eerder een demotivatieraad om geïnteresseerde burgers aan de kant te zetten. De gemeente profileerde zich uitgebreid op de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s), maar lijkt doelstelling 17 over het vormen van partnerschappen vergeten te zijn. Dat het beter kan, wordt bewezen in buurgemeente Lennik met een ‘Participatieplan 2030’ en Lennik aan Zet. Een ander inspirerend voorbeeld uit de regio: aanpak via platforms in Herne rond concrete thema’s en dossiers. Groen hoopt dat Gooik deze goede voorbeelden uit haar buurgemeenten kan overnemen, want beleid op basis van breed advies is beter beleid en wordt door meer mensen gesteund.