Groen Pajottenland vraagt correcte jachtplannen

26 Januari 2021

Groen Pajottenland vraagt correcte jachtplannen

Groen Roosdaal diende eind december met succes een voorstel in op de gemeenteraad over correcte en transparante jachtplannen. Het blijkt immers dat heel wat openbaar domein, dorpskernen en private tuinen onrechtmatig als jachtgebied zijn ingekleurd. Het voorstel werd goedgekeurd en er zal voor de start van het jachtseizoen overleg worden gepleegd met de plaatselijke wildbeheerseenheid (WBE). Dit probleem doet zich ook voor in de andere gemeenten van het Pajottenland. Streekpartij Groen Pajottenland vraagt daarom dat dit voorstel ook op de gemeenteraden van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen zou worden besproken. Pajottenland volledig ingekleurd als jachtgebied Jagers dienen ze jaarlijks een jachtplan van hun jachtterreinen met een aaneengesloten terrein van minimum 40 hectare voor te leggen. In een jachtplan worden alle percelen opgenomen waar er gejaagd mag worden. De opname van nieuwe eigendommen in een jachtplan kan nu enkel nog mits schriftelijke toestemming van de eigenaar. In het verleden pasten heel wat jagers deze plannen echter aan door her en der een perceel extra in te kleuren als jachtgebied zonder dat zij hiervoor toestemming kregen van de betrokken eigenaar. Het inkleuren gebeurt om op een gemakkelijkere manier aan de minimale 40 hectare jachtgebied te komen. Vaak betreft het hier louter een virtuele annexatie en jaagt de jager in de praktijk zelden op het onrechtmatig ingekleurde perceel. Ongeveer heel het Pajottenland blijkt op deze manier onrechtmatig ingekleurd als jachtgebied, inclusief heel wat tuinen, gemeentelijke eigendommen en zelfs dorpskernen. Dit is te zien op de digitale kaartendatabank Geopunt, waar sinds juli 2017 de jachtplannen openbaar werden gemaakt. Groen Pajottenland vraagt dat elke gemeente haar openbare eigendommen waar geen expliciete toestemming voor werd gegeven, laat schrappen uit de jachtplannen en ook de bevolking beter informeert over de jachtplannen en de mogelijkheid om percelen hieruit te schrappen. “Omdat correcte informatie een democratisch grondrecht is, moet de bevolking via kanalen zoals onder meer de website hierover geïnformeerd worden,” aldus Eline De Vos, gemeenteraadslid voor Groen Roosdaal. De regels voor de jacht zijn duidelijk: het moet gaan om een voldoende groot jachtgebied (40 hectare) om wild de kans te geven zich voldoende te ontwikkelen en verschuilen. “Het onrechtmatig mee inkleuren van openbaar domein, dorpskernen en privé tuinen is dus onaanvaardbaar en geeft een vervalst beeld over het effectieve jachtgebied. Als streekpartij ijveren we voor correcte en transparante jachtplannen”, besluit De Vos. Jachtplannen te raadplegen op geopunt.be > natuur > jacht Een perceel aanpassen en uitkleuren als jachtgebied kan via deze website: https://www.natuurenbos.be/jachtplannen#jachtplan