Kandidaten provincieraad Vlaams-Brabant

02 September 2018

Kandidaten provincieraad Vlaams-Brabant

In oktober zijn het niet enkel gemeenteraadsverkiezingen, maar ook verkiezingen voor de provincieraad. Groen Pajottenland stapt met heel wat kandidaten naar de provincieraadsverkiezingen: www.groen-vlaamsbrabant.be/onze_kandidaten. Het is de eerste keer dat Groen vanuit het Pajottenland zo sterk aanwezig is in het verkiezingsdebat. Er zijn kandidaten van Dilbeek tot Bever! We vinden het belangrijk dat onze regio in de provincie voldoende aandacht krijgt.  De provincie blijft de komende 6 jaar nog een belangrijke rol spelen. Onze gemeenten staan voor grote uitdagingen en worden geconfronteerd met een complexer takenpakket en ontoereikende financiële middelen. Het loopt veel efficiënter als gemeenten samen werken op een democratisch controleerbaar niveau. Zo moeten de gemeenten niet ieder apart oplossingen zoeken voor steeds dezelfde uitdagingen. Samenwerken is dus meer dan ooit belangrijk, zowel in het Pajottenland als in Vlaams-Brabant. We willen er voor zorgen dat mobiliteit op het platteland, invulling van schaarse open ruimte en bescherming van de biodiversiteit op een groene manier verzekerd worden, zoals we dit de voorbije 6 jaar vanuit de meerderheid deden in de provincie met onze gedeputeerde Tie Roefs. Stefanie De Bock (22) uit Pepingen (nr. 3): "Ik ben kandidaat voor de provincie omdat ik mijn handen uit de mouwen wil steken en werk wil maken van de toekomst. Dat betekent onder andere, Vlaams-Brabant klimaatneutraal maken tegen 2040. Het provinciale niveau is namelijk perfect om alle projecten in de verschillende gemeenten te coördineren en te versterken. Daar wil ik me graag voor engageren, met inspraak van alle Vlaams-Brabanders. Ieders mening telt want de toekomst is van ons allemaal." Kirsten De Weerdt (37) uit Gooik (nr. 15): “Ik ben geboren in Lennik, woon in Gooik en ben leerkracht in Halle. Ik ga voor een provinciebeleid dat reële aandacht schenkt aan het welzijn van de volgende generaties en hun leefomgeving. Ik wil dat we zorgen voor veilige paden, van de straat gescheiden worden door een groene struik- of boomstrook. Zo geraakt iedereen veilig van de ene gemeente naar de andere en ook naar school. Een school moet bovendien in haar omgeving contact met de natuur aanbieden. Uitbreiding van bossen, aanleg van nieuwe natuurgebieden en de integratie ervan op of naast schooldomeinen, daar moeten we voor gaan.” Freddy Kempeneer (60) uit Lennik (nr. 11): “Jarenlang volgde ik beroepsmatig, in de brede regio van het Pajottenland, het dagelijkse leven. Er kan van uit de provincie nog meer gedaan worden aan zuivere waterlopen en een gevoelige uitbreiding en instandhouding van onze natuurgebieden, wat zeker ook in het Pajottenland nodig is. Natuurstewards kunnen de natuurinspectie helpen en natuureducatief werken. De provincie kan een evolutie naar doorgedreven streeksamenwerking begeleiden. En het openbaar vervoer moet dringend verbeterd worden zodat onder andere alle gemeenten, tewerkstellingspolen en zorgcentra bereikbaar zijn.” Werner Godfroid (64) uit Bever (nr. 14): “De taken en verantwoordelijkheden van de gemeenten worden steeds maar groter. De provincie coördineert en ondersteunt diverse samenwerkingsverbanden. Daarin is het provinciaal niveau belangrijk. Onze gemeenten en vooral de burgers varen daar wel bij. Fietspaden- en wandelnetwerken zijn daar een mooi voorbeeld van. Ook erosiebeheersing, onderhoud van waterwegen, maar evengoed het bevorderen van streekeconomie en toerisme worden gezamenlijk en efficiënt aangepakt. Groen staat daarbij garant voor een transparante aanpak.” Karel De Ridder (56) uit Dilbeek (nr 16), niet op de foto: "Als pionier van Agalev in de regio al actief sinds 1987. Ik zetelde in 94 in de Provincieraad van Brabant. Ik was van ‘94 tot nu gemeenteraadslid in Dilbeek, waarvan de laatste zes jaar als Groen-Schepen. Ik stond dus aan de wieg van menig groepje Groene activisten in het Pajottenland en ben zeer blij dat onze rangen zo mooi aangroeien. Ik wil graag mijn steentje, ervaring verder blijven bijdragen voor een eerlijker, groener en gezonder Pajottenland, met, als gewezen orthopedagoog/opvoeder, speciale aandacht voor de meest kwetsbaren (mensen en dieren)." Lijsttrekker is Sarah Sneyers (53) uit Merchtem: "De afgelopen 6 jaar heb ik me fel ingezet opdat onze regio de aandacht zou krijgen die ze verdient. Groen beschermt het Vlaams-Brabant van onze kinderen en kleinkinderen. De Brabantse Kouters en het Pajottenland zijn landschappelijke parels waar ik graag kom. Het enthousiasme van de mensen in allerlei organisaties werkt aanstekelijk, en daarom wil ik me de komende jaren nog verder inzetten om die positieve stroom te versterken."