Kapvergunning bij oude atletiekpiste

19 April 2020

Kapvergunning bij oude atletiekpiste

Eind februari heeft Groen Gooik enkele lindes aangeplant bij de oude atletiekpiste (Houteman). Dat was een voorstel om hier - op termijn en in overleg - een groot nieuw toegankelijk bos aan te planten. We kregen er verrassend veel positieve reacties op van inwoners, maar de gemeente zelf reageerde niet. Intussen hangt er op de oude atletiekpiste wel een kapvergunning uit om de 37 majestueuze populieren langs het wandelpad te kappen. Vanuit Groen hebben we er begrip voor dat bomen mogen gekapt worden mits heraanplant, daarvoor bestaan er regelgeving en procedures. Deel van de procedure is ook dat iedereen een beroepschrift mag indienen zodat alle aspecten voldoende aandacht krijgen. De beroepsperiode werd verlengd omwille van corona. Groen Gooik heeft beroep ingediend met deze opmerkingen: Dit betreft een bijzonder landschappelijke plek, de bomen bieden intimiteit aan het wandelpad. Er is ook sociaal en cultureel aspect: speelweide, evenementen, Gooikoorts... Daarom lijkt het ons zinnig om kapping slechts te vergunnen NADAT nieuwe bomen reeds enkele jaren aangeplant zijn. Dat zorgt voor minder bruuske ingreep in het landschap. Vooraf aanplanten is ook de beste garantie op heraanplant. Gemeente Gooik vraagt geen borg om heraanplanting te garanderen en is niet transparant over het opvolgen van heraanplant verplichtingen (pogingen via milieuraad en Groen om info te verkrijgen waren vergeefs). Er is een voorstel van Groen Gooik om op deze locatie een groot lindebos aan te planten. Daarom vragen we dat vooraf in breder kader bekeken wordt of hier niet beter linden zouden heraangeplant worden in plaats van populieren? Gooik is een heel bos- en bomenarme gemeente. Er is amper 5% bos tegenover gemiddeld 11% in Vlaanderen. We pleiten ervoor dat Gooik een bomenbeleidsplan zou opmaken met visie op locatie voor meer bomen, bescherming en beheer van bomen. We pleiten er ook voor om de milieuraad om advies te vragen bij grote kappingen, zoals deze. De voorbije weken hebben heel wat mensen hun buurtnatuur (her-)ontdekt. Meer groen en natuur is letterlijk van levensbelang voor ons fysieke en mentale welzijn. Vanuit Groen vragen we daarom dat de gemeente veel zorgzamer zou omgaan met kapvergunningen én zelf ook actief zorgt voor meer bos en speelnatuur in alle deelgemeenten.   Foto's van de populieren. Link naar de kapvergunning: https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek#beslissingprojectdetail/projectuuid=VidlI4bfTtGAgeDdod0lbQ