Groen Pajottenland vraagt 85 hectare klimaatbossen in het Pajottenland

23 Oktober 2019

Groen Pajottenland vraagt 85 hectare klimaatbossen in het Pajottenland

De nieuwe Vlaamse regering geeft extra subsidies aan plattelandsgemeenten voor acties in verband met ‘open ruimte’. De 7 gemeenten van het Pajottenland kunnen samen rekenen op 8,4 miljoen euro extra middelen. Deze middelen mogen niet gespendeerd worden aan personeel of bestaande werking van de gemeenten, maar moeten gaan naar concrete acties zoals ‘bebossing en groene ruimte’. Vanuit Groen Pajottenland stellen we voor om deze extra middelen niet te versnipperen over te veel verschillende projecten, maar ze voor een groot deel gezamenlijk in te zetten op bosuitbreiding. Concreet voorstel: de helft van deze extra middelen open ruimte – dus 4,2 miljoen euro – integraal besteden aan extra bos. Met dit budget kan zowat 85 hectare bos aangelegd worden in het Pajottenland. Dat is omgerekend 17 m² ademruimte voor elke inwoner. Lennik, Herne en Bever ondertekenden vorige week het Bomencharter. Hopelijk volgen de andere gemeenten binnenkort. Alle Pajotse gemeenten hebben zich sowieso al in project ‘Opgewekt Pajottenland’ geëngageerd om werk te maken van meer bossen: “Bossen spelen als opslagplaats van koolstof een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatopwarming en voorkomen bovendien erosie. We zetten in op bosbehoud, -herstel en -uitbreiding van klimaatbossen.” Door de bebossingscijfers van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal samen te tellen komen we momenteel op amper 5% bos in het Pajottenland, tegenover 11% gemiddeld voor Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Onze regio heeft dus een stevige achterstand in te halen en de gemeenten kunnen met de extra open ruimte middelen een tastbare stap vooruit zetten op streekniveau. Er is uiteraard nood aan nog veel meer bos in het Pajottenland. Bijkomende bossen kunnen gefinancierd worden via crowdfunding, aanvraag van subsidieprojecten en samenwerking met natuurverenigingen en privé eigenaars. We hebben hier eerder al voorstellen over gelanceerd: een Woud voor het Pajottenland.