Koen Van Cauter

27 September 2018

Koen Van Cauter

Groen Pepingen

Koen Van Cauter is 55 jaar en werkt nu (na 12 jaar als zelfstandig bouwcoördinator en landmeter-expert) bij een internationaal bedrijf als adj. techn. dir. en milieucoördinator.

Motivatie

Ik heb er bewust voor gekozen om me met partner en dochter te vestigen in het ronduit prachtige Pajottenland waar ik me graag uitleef in de natuur ( ecologische tuin – kleine hoogstamboomgaard – aanplant bos ). Ook als lid van diverse verenigingen ( Natuurpunt, Velt, WWF, Greenpeace, Vogelbescherming, Oxfam, Plan ouder, Gaia ) heb ik altijd geprobeerd om een betere plaats te maken van deze wereld. Ongeveer 2 jaar geleden heb ik, vanuit dit idealisme, besloten om actief te worden in de politiek.

Heikruis Pepingen Pajottenland

Ik wil me graag toeleggen op thema’s als een klimaat neutrale samenleving ( contract met leverancier van uitsluitend groene stroom – energiebesparing – hernieuwbare energie – massaal bomen planten – speelbos in elke gemeente – biologisch voedsel, streekeigen en rechtstreeks van de boer - … ) , ruimtelijke ordening ( inspraak bewoners - respect voor erfgoed en natuur – betonstop – dorpsinbreiding - … ) , milieu en natuurbeleid.

Maar ook dierenwelzijn verdient onze aandacht ( overschakelen naar 100% duurzame veehouderij – verbod megastallen – opleiding van een dierenpolitie ter preventie van dierenleed – meldingsregister met actieve opvolging - … )
‘’Een sociaal-ecologisch economiemodel uitwerken met een lange termijn visie op wat onze planeet aankan zou het einddoel moeten zijn van ieder politicus ‘’ Met Groen Pepingen, in samenwerking met Groen Pajottenland,
beschikken we alvast over de nodige motivatie en expertise om daaraan te werken.