Groen steunt landschapspark Pajottenland

01 Mei 2023

Groen steunt landschapspark Pajottenland

Het Pajottenland dreigt de erkenning als Vlaams landschapspark mis te lopen doordat de gemeentebesturen van Galmaarden, Gooik en Herne hun steun op de valreep intrekken onder druk van een aantal landbouwers. Groen vraagt aan alle betrokken gemeenten om het Pajottenland de erkenning te geven dat het verdient en de aanvraag voor Boerenlandschap Pajottenland alsnog tijdig in te dienen tegen 31 mei 2023.

Het Pajottenland dreigt de erkenning als Vlaams landschapspark mis te lopen doordat de gemeentebesturen van Galmaarden, Gooik en Herne hun steun op de valreep intrekken onder druk van een aantal landbouwers. Het landschapspark in het Pajottenland is volgens Groen nochtans een prachtige kans om ons landschap als ‘boerenlandschap’ te erkennen met heel wat acties en Vlaamse subsidies voor landbouw, natuur, erfgoed, recreatie, toerisme en mobiliteit die alle inwoners ten goede zullen komen.

Groen Pajottenland ondersteunt van harte het kandidaatsdossier landschapspark Boerenlandschap Pajottenland zoals voorbereid door provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met heel wat streek- en middenveldorganisaties en gemeenten Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuw. We vragen dat het uitgewerkte dossier tijdig ingediend wordt zodat het Pajottenland kans maakt op een erkenning als landschapspark.

Het erkenningsdossier voor het landschapspark zet expliciet in op positieve samenwerking tussen sectoren en gemeenten. Groen is dan ook heel teleurgesteld dat de gemeentebesturen van Galmaarden, Gooik en Herne het uitgewerkte dossier voor de erkenning van landschapspark Boerenlandschap Pajottenland klaarblijkelijk toch niet meer willen indienen en nationale politieke thema's, algemeen ongenoegen van de landbouwsector en partijpolitieke profilering blijkbaar voorrang krijgen op een dossier om de eigen regio te versterken.

De kandidatuur van het Pajottenland voor de erkenning als landschapspark werd al een eerste maal goedgekeurd door de Vlaamse overheid in een preselectie. De definitieve erkenning hangt echter af van het indienen van een master- en actieplan tegen uiterlijk 31 mei 2023. Zonder de steun van gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne kan het Pajottenland geen aanvraag indienen.

Groen roept op om alle krachten te bundelen en het erkenningsdossier voor landschapspark Boerenlandschap Pajottenland een eerlijke kans te geven. Vanuit Groen Pajottenland vragen we aan alle gemeenten om de aanvraag voor Boerenlandschap Pajottenland alsnog in te dienen. We onderschrijven ook de petitie die op Facebook en online circuleert om het landschapspark te steunen en het Pajottenland de erkenning te geven dat het verdient.