Meer steun voor Pajotse landbouw

05 Oktober 2018

Meer steun voor Pajotse landbouw

Landbouwers in het Pajottenland ontvangen tot de helft minder steun voor natuurmaatregelen dan elders in de provincie Vlaams-Brabant. Dit blijkt uit cijfers die Groen Pajottenland heeft opgevraagd bij de Vlaamse overheid (VLM): downloaden. Landbouwers kunnen vrijwillig beroep doen op steunmaatregelen voor aanleg en onderhoud van o.a. hagen, houtkanten of pesticidevrije grasstroken langs beekranden. Deze zogenaamde ‘beheerovereenkomsten’ zijn positief voor de gezondheid van het landschap en van direct nut voor natuur zoals akkervogels. In het Pajottenland wordt echter weinig gebruik gemaakt van deze maatregelen en dat levert dus ook beperkte ondersteuning op voor de Pajotse landbouwers. Enkele voorbeelden: totaal aantal beheerovereenkomsten met landbouwers in regio Pajottenland & Zennevallei is 670 tegenover meer dan 2000 in regio Dijleland, 1300 in Noord-Hageland en 1500 in Zuid-Hageland. In de meeste Pajotse gemeenten wordt zelfs nog geen kilometer haag onderhouden door landbouwers met steun van de VLM. Groen wil de Pajotse landbouwers meer toegang geven tot de subsidies voor natuurmaatregelen van de Vlaamse overheid. We stellen voor om intergemeentelijke contactpersonen aan te stellen voor de promotie, coördinatie en administratieve ondersteuning voor landbouwers die beheerovereenkomsten willen afsluiten. Dit moeten vertrouwenspersonen zijn als schakel tussen de landbouwers, de Vlaamse overheid en eventueel lokale vrijwilligers. De huidige ambtenaren van de VLM die instaan voor beheerovereenkomsten worden op deze manier lokaal ondersteund. Verder is er nood aan logistieke hulp bij de inrichting en het onderhoud van percelen of akkerranden waarvoor een beheersovereenkomst is geactiveerd. Ook daarin kunnen gemeenten, vrijwilligersgroepen en de lokale coördinator een rol opnemen. De ondersteuning kan ook gaan over delen van machines of afstemmen van planningen. Groen Pajottenland gaat dus voluit voor landbouwers die zich mee willen inzetten voor natuur en landschap. Het zijn onze partners om het Pajottenland op de kaart te zetten als duurzame landbouwregio op een steenworp van de Europese hoofdstad. Groen heeft een ‘Plan boeren-Bruegel’ met kleinschalige acties waarbij landbouw en natuur elkaar versterken. We vinden dat landbouwers meer logistieke en financiële ondersteuning verdienen voor landschapsbeheer. We lanceerden ons voorstel 'Pajotse schakels' op een plek waar recent 500 meter haag werd gerooid die 10 jaar lang met Vlaamse subsidies onderhouden is. Een heel spijtige zaak die illustreert waarom een intergemeentelijke vertrouwenspersoon van groot belang is. Filmpje dat we eerder maakten over het rooien van deze haag: hier bekijken.