Groene voorstellen voor meer natuur in Kester

30 Januari 2021

Groene voorstellen voor meer natuur in Kester

Momenteel is het volop plantseizoen, een goed moment om onze dorpen groener en natuurlijker te maken. Groen lanceerde eerder al ideeën voor Strijland (Sportbos tussen de sporthal en de voetbal) en Gooik-centrum (Lindebos naast de oude atletiekpiste). Nu is Kester aan de beurt! Groen Gooik heeft er een eikje geplant aan de kerk en lanceert drie voorstellen voor meer natuur in Kester: Op het nieuwe speelpleintje aan de kerk staan een aantal speeltoestellen, maar geen enkele boom of struik. Groen stelt voor om dit speelpleintje groener, gezelliger en avontuurlijker te maken met fruithagen langs de muren, een wilgentunnel en een aantal bomen die kunnen uitgroeien tot speel- en schaduwbomen. Het is een kale grasvlakte die op deze manier niet aanzet tot avontuurlijk spelen. Bovendien hebben enkele buren last van ballen die tegen de muur getrapt worden.  Meer groen zal geluid bufferen en de hagen kunnen tegen de muur geplant zodat er op de meest storende plaatsen niet meer tegen getrapt wordt. In Gooik is er momenteel amper 4% bos tegenover gemiddeld 12% in Vlaanderen. Ook Kester zelf is heel bosarm, wat jammer is want destijds was er het trotse Kesterwoud dat zich uitstrekte over de gemeente. Groen stelt voor om een groot nieuw bos van 8 à 10 hectare te voorzien in Kester. Bomen plant je voor je kinderen dus een goede bereikbaarheid vanuit de vernieuwde dorpsschool is belangrijk. Groen stelt daarom voor om een ‘Patattenbos’ aan te planten op een aantal percelen aan weerszijden langs de Patattenstraat, want deze komt uit aan de school. De gemeente kan dit realiseren door op vrijwillige basis percelen aan te kopen en te bebossen tijdens plantacties met de leerlingen. Wanneer wordt eindelijk eens werk gemaakt van het ingroenen van de begraafplaats? De begraafplaats van Kester was destijds getooid met een bomenscherm langs de Molenstraat en enkele mooie solitaire coniferen. In 2014 zijn deze bomen gekapt en sindsdien helaas nog steeds niet heraangeplant. Daardoor is het de begraafplaats een onaangename plek want de graven komen haast tot aan de steenweg. Groen stelt voor om het kerkhof mooi in te groenen door het grind te vervangen door grindgazon en de steenweg af te schermen met bomen en een brede haag. Voor al deze projecten zijn er royale Vlaamse subsidies beschikbaar en kan de gemeente beroep doen op gratis ondersteuning, o.a. van de nieuwe Bosgroep Vlaams-Brabant. We hopen dat gemeente Gooik eindelijk groene vingers krijgt en werk wil maken van meer natuur en speelgroen in onze dorpen.