Nieuwe Joen, een slag in het water in Kester?

11 Juni 2024

Nieuwe Joen, een slag in het water in Kester?

Zware en noodzakelijke investeringen in sociale woningen kunnen we best zo toekomstgericht mogelijk doen, zodat we ons dit nadien niet beklagen.

In de Gooikse deelgemeente Kester plant woonmaatschappij Providentia de bouw van een nieuwe sociale woonwijk met 30 nieuwe een- en meergezinswoningen. Meer sociale woningen zijn absoluut een goede zaak, maar over dit dossier kunnen een aantal fundamentele vragen gesteld worden. Zware en noodzakelijke investeringen in sociale woningen kunnen we best zo toekomstgericht mogelijk doen, zodat we ons dit nadien niet beklagen.

Het is een heel nat perceel (historisch een vijver op de Ferrariskaart) en alle woningen worden volledig gebouwd in wat nu nog velden in de open ruimte zijn. Heeft iemand de recente Pano reportage over bouwen in watergevoelig gebied gezien? Dat zou toch tot nadenken moeten stemmen. Door de klimaatverandering verhoogt het risico dat die woningen overspoeld geraken.

Het is belangrijk dat er meer sociale woningen komen, maar kunnen we dit niet beter op niveau van de nieuwe fusiegemeente Pajottegem bekijken? Dan lijkt het ons logischer in de buurt van een station, in een hoofddorp en op een plek waar minder open ruimte zou sneuvelen. Het project in Kester is bedacht in de jaren ‘70, intussen zijn we een halve eeuw verder en is het misschien geen goed idee meer want de inzichten over bouwen en klimaat zijn veranderd.

Op 17 mei 2024 werd het openbaar onderzoek gelanceerd, maar zonder dat hierover een infomoment voorzien of aangekondigd werd. Er is enkele jaren geleden een infomoment geweest maar nu een openbaar onderzoek lanceren, waar amper iemand van op de hoogte is, voor zo een groot project, dat vinden we vanuit Groen niet netjes. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 15 juni 2024.

De gemeente zou intussen aan Providentia gevraagd hebben om alsnog een infomoment te organiseren. Dat is positief en hopelijk kunnen daar een aantal vragen beantwoord worden. Maar waarom werd niet dadelijk een infomoment gepland bij aanvang van het openbaar onderzoek? Door pas na wat ophef een infomoment in het vooruitzicht te stellen, wordt het wantrouwen, al dan niet terecht, gevoed. Zeker gezien de voorgeschiedenis van bouwprojecten in Gooik waarbij de gemeente zeer laks optreedt.

Groen Pajottegem vindt dat het lopende openbaar onderzoek best gepauzeerd of ingetrokken zou worden totdat alle buren en geïnteresseerden uit de omgeving rustig de kans hebben gekregen om zich te informeren en te beraden over eventuele opmerkingen en bezwaren. Het lijkt ons ook nuttig om de gemeentelijke milieuraad en de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) bij dit dossier te betrekken gezien de omvang van het project.

Meer info: