Sociale woningen in het Pajottenland, nog een lange weg te gaan

23 Oktober 2019

Sociale woningen in het Pajottenland, nog een lange weg te gaan

Onlangs werden 10 nieuwe sociale huurappartementen voorgesteld in de Kwadebeekstraat in Gooik (in aanbouw). Dat is een goede zaak, maar er is nog een lange weg te gaan. Om de achterstand van sociale huurwoningen in het Pajottenland weg te werken, zullen nog 25 gelijkaardige projecten moeten gerealiseerd worden tegen 2025. Tien jaar geleden kregen alle gemeenten in Vlaanderen minimumnormen voor extra sociale huurwoningen toebedeeld. De gemeenten uit het Pajottenland moeten tegen 2025 voorzien in 414 extra huurwoningen. Met inbegrip van het nieuwe project in Gooik zijn daar intussen 165 woningen van gerealiseerd of gepland (amper 40% van de doelstelling). Er blijven dus nog zowat 250 woningen te kort om de minimumnorm te halen. Pepingen en Bever zijn de enige gemeenten uit onze regio die helemaal op schema zitten om het gevraagde aantal sociale huurwoningen tijdig te realiseren. Gooik, Lennik, Roosdaal en Herne halen de norm niet, maar leveren volgens de Vlaamse overheid wel een geloofwaardige inspanning. Galmaarden is de slechtste leerling uit de klas want de gemeente doet volgens de Vlaamse overheid onvoldoende inspanningen. Vanuit Groen vragen we dat alle Pajotse gemeenten nog meer inspanningen zouden leveren om de minimumdoelstellingen te behalen. De interesse in het nieuwe project in Gooik bewijst nog maar eens dat er een grote nood is. Positief is alvast de geplande uitbreiding met 40 sociale woningen aan Sint-Eloois in Lennik, waar klimaatneutraliteit, participatie en ecologie centraal staan met ook groene en veilige speelgelegenheid voor kinderen.