Transparantie check Pajottenland

21 Augustus 2018

Transparantie check Pajottenland

Openbaarheid van bestuur in het Pajottenland? Groen Pajottenland nam de proef op de som. Midden juli vroegen we bij alle Pajotse gemeenten kopies op van de kapvergunningen die ze de voorbije 10 jaar hebben uitgereikt. Van Lennik kregen we geen antwoord. De meeste andere gemeenten lieten weten dat onze vraag te veel werk met zich zou meebrengen. Galmaarden en Roosdaal bezorgden ons wel een duidelijk overzicht van de verleende kapvergunningen, waarvoor dank, maar dus ook geen kopies van de effectieve vergunningen. Galmaarden en Herne vermelden als enige gemeenten de mogelijkheid om in beroep te gaan, wat nochtans een wettelijke verplichting is. Al bij al teleurstellende resultaten dus. Waarom we transparantie en openbaarheid van bestuur belangrijk vinden? Iedereen heeft het recht om zich te informeren over alle mogelijke aspecten van het beleid en al zeker over beslissingen die directe gevolgen hebben op je leefomgeving (zoals het kappen van bomen). Een goed register van verleende kapvergunningen is ook basisvoorwaarde om als gemeente werk te kunnen maken van het opvolgen van heraanplant die opgelegd wordt. Vlaanderen heeft een heel sterke regelgeving over openbaarheid van bestuur, waar de Pajotse gemeenten ook toe verbonden zijn. In de praktijk blijkt dit niet het geval, dat kan dus anders en beter. Groen Pajottenland pleit daarom voor een intergemeentelijke transparantie ambtenaar en gezamenlijke ombudsdienst voor de Pajotse gemeenten. Meer info: principes openbaarheid.