Reactie van Groen Gooik op veroordeling Eric Van Snick

05 Oktober 2022

Reactie van Groen Gooik op veroordeling Eric Van Snick

Het aanblijven van Eric Van Snick dient volgens Groen Gooik ernstig in vraag gesteld te worden.

De algemeen directeur van gemeente Gooik werd veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke celstraf en 16 000 euro boete wegens bewezen fraude en belangenvermenging. Vanuit Groen Gooik tillen we zwaar aan deze zaak. Als hoogste gemeentelijke ambtenaar in rang dient een algemeen directeur van onberispelijk gedrag te zijn en vrij van alle verdenking, laat staan correctionele veroordelingen. Het aanblijven van Eric Van Snick dient volgens Groen Gooik ernstig in vraag gesteld te worden. Huidig burgemeester Simon De Boeck bedekt de hele zaak met de mantel der liefde in plaats van duidelijk komaf te maken met de bewezen fraude en belangenvermenging.

Ook voormalig burgemeester Michel Doomst dient zich aangesproken te voelen. Hij werd uiteindelijk buiten vervolging gesteld, maar blijft wel steeds politiek verantwoordelijk. Michel Doomst en Eric Van Snick hebben vele jaren nauw samengewerkt tijdens de periode waarin de fraude gepleegd werd. De burgemeester is intussen op pensioen, maar kan zijn politieke verantwoordelijkheid alsnog nemen door zijn ereburgemeesterschap terug te geven. Indien hij dit niet uit eigen beweging doet, vinden we vanuit Groen Gooik dat het college en de gemeenteraad hem het ereburgemeesterschap dienen te ontnemen als duidelijk signaal dat fraude niet getolereerd wordt.

Deze zaak is heel jammerlijk en straalt onterecht af op de ambtenaren in Gooik die hun werk wel in eer en geweten doen. Er werd destijds als sanctie gedurende drie maanden 20% van het loon van de gemeentesecretaris ingehouden, maar deze sanctie blijkt vandaag totaal niet in verhouding tot het misdrijf. Kort nadien werd de gemeentesecretaris trouwens benoemd tot algemeen directeur van de gemeente met aanzienlijke loonsopslag, waardoor de fraude netto beloond werd in plaats van bestraft en ook vandaag geen impact heeft op de verloning van de veroordeelde algemeen directeur.