Groen vraagt actieplan voor waterlandschap Pajottenland

19 Augustus 2022

Groen vraagt actieplan voor waterlandschap Pajottenland

Dit is de koelste zomer van de rest van je leven… Maar ook tijdens de hitte van de voorbije weken zijn er nog plaatsen in ons landschap waar het groener, vochtig en frisser is. Twee rietvelden die 20 jaar geleden werden aangelegd in de Groeningenveld- en Winnepenninckxstraat in Leerbeek (Gooik) zijn echte groene oases in de omliggende ‘woestijn’. De wegzinkende grondwaterspiegel is een ramp voor landbouw en natuur dus we kunnen onze kop niet in het zand blijven steken. Er is nood aan veel meer ruimte voor water in ons landschap en plaatsen waar water in de grond kan dringen. Algemeen is er nood aan ontharding, maar ook aan veel meer rietvelden, moerassen, herstel van oude vijvers, poelen, open zwemwater, waterbuffering en overstromingszones, wadi’s in elke wijk, regenwaterputten, meer bomen en natuur… Het beheer van de rietvelden in Leerbeek ligt bij de gemeente, maar ze worden al een aantal jaren niet meer onderhouden en verliezen daardoor aan zuiverende en infiltrerende werking. Op een aantal plaatsen stroomt het afvalwater daardoor rechtstreeks en ongezuiverd langs het rietveld in de beek. Dat moet dringend aangepakt worden want is een slechte zaak voor de waterkwaliteit en bemoeilijkt insijpelen van water in de bodem. Deze rietvelden werden aangelegd in kader van een vorig ruilverkavelingsproject (Elingen), maar gemeente Gooik laat dus na om correct te onderhouden zoals nochtans duidelijk haar opdracht is. Resultaat is dat een vervuilde Bosbeek door het landbouwlandschap richting Bree-Eik stroomt.Het is dringend tijd om het Pajottenland, een van de mooiste bron- en beeklandschappen van Vlaanderen, opnieuw tot een waterlandschap om te vormen. Individuele maatregelen volstaan niet, er is nood aan een actieplan dat investeert en prioriteit geeft aan aanleg en herstel van natuur als deel van de oplossing voor de hitte-, droogte-, biodiversiteits-, landbouw- en klimaatcrisis. Acties zoals de twee rietvelden in Leerbeek blijven, bij gebrek aan veel meer maatregelen en correct onderhoud, druppels op een hete plaat. Vanuit Groen pleiten we er voor om het thema water een van de speerpunten te maken van de toekomstvisie en actieplannen voor landschapspark Boerenlandschap Pajottenland. Iedereen is hierbij gebaat: landbouw, natuur, maar ook alle Pajotten die op zoek gaan naar verkoeling (publiek toegankelijk open water) en begaan zijn met duurzaam waterbeheer en biodiversiteit.