Welkom in de Grote Jupiler-straat

27 Maart 2018

Welkom in de Grote Jupiler-straat

Groen Pajottenland pakt zwerfvuil aan door streeksamenwerking   Heel wat wegbermen en trage wegen in het Pajottenland zijn vergeven van blikjes, drankflessen en verpakkingen. Om het probleem aan te kaarten past Groen Pajottenland in elke gemeente een straatnaam aan. De Grote Vijverseleweg in Lennik wordt herdoopt tot de Grote Jupiler-straat. Enkele andere nieuwe straten in het Pajottenland zijn de Stortbaan (Gooik), Kasteelbierweg (Pepingen), Redbullsesteenweg (Herne) en  Lange Vodka-straat (Roosdaal). Groen Pajottenland roept alle Pajotse gemeenten op om zich gezamenlijk aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie, die in heel Vlaanderen ijvert voor statiegeld op drankblikjes en plastic flessen. Het probleem van zwerfvuil kan immers niet enkel op gemeentelijk niveau worden opgelost. Door zich aan te sluiten bij de alliantie, zou het Pajottenland het juiste signaal geven. Want iets wat geld kost, zal minder snel worden weggegooid. Zwerfvuil vormt een van de meest zichtbare manifestaties van milieuvervuiling in onze regio. Het vervuilt het landschap, is schadelijk voor de natuur en landbouw. Glas of blik kan ook gevaarlijk zijn voor spelende kinderen. Zwerfvuil fragmenteert verder tot microplastiek, geraakt in de voedselketen en vormt zo een probleem voor onze volksgezondheid. Bovendien kost het de gemeenten handenvol geld om die troep op te ruimen. Het Pajottenland is trots op een wandelnetwerk met honderden kilometers trage wegen. Omgerekend naar aantal ton zwerfvuil in de bermen, zou dat een veel minder aantrekkelijk toeristisch verhaal zijn. Voorstellen van streekpartij Groen Pajottenland om zwerfvuil gezamenlijk aan te pakken: Alle gemeenten van het Pajottenland sluiten aan bij de Statiegeldalliantie Afspraken over verpakkingen en zakjes maken met Pajotse handelaars en streekproducenten Lokaal statiegeldsysteem opzetten met handelaars, producenten en afvalophalers Meer nauwgezet toezicht op de gekende knelpunten en snelle reactie op meldingen Op regioniveau meedoen met gezamenlijke preventie- en opruimacties Politionele prioriteit voor sluikstort uitbreiden naar zwerfvuil Zwerfvuil beter onderzoeken en GAS-boetes opleggen