Intensievere landbouw in een ecologische woestijn?

31 Oktober 2020

Intensievere landbouw in een ecologische woestijn?

Een melkveebedrijf aan de Woestijnkapel in Gooik plant uitbreiding van 198 naar 299 runderen en heeft een vergunning aangevraagd voor omvorming van klasse 2 naar klasse 1 bedrijf (zware hinder). Groen heeft zelf geen formeel bezwaar ingediend, maar rekent op de lopende procedures om de negatieve gevolgen voor de buurt en nabijgelegen natuurgebieden te voorkomen. Groen vindt de grootschaligere landbouw in onze streek een slechte zaak voor iedereen.

Landbouw en natuur worden door het beleid tegen elkaar opgezet: zowel het recent besliste Europees landbouwbeleid, als de plannen voor een ruilverkaveling in Gooik bevoordeligen grote bedrijven en dwingen landbouwers om zich diep in de schulden te steken. Groen heeft een totaal andere toekomstvisie voor landbouw in het Pajottenland en zet in op samenwerking: landbouw en natuur als partners voor een leefbare regio op een steenworp van de Europese hoofdstad.

Groen vraagt alle Pajotse gemeenten om dringend een regionale landbouwvisie te ontwikkelen en deze te hanteren voor vergunningenbeleid en stimulerende acties. Bij gebrek aan eigen beleid worden de familiale landbouw én de natuur van het Pajottenland in de steek gelaten. Groen vindt het gezond boerenverstand om mét de natuur te werken in plaats van haar tegen te werken.

De corona-crisis maakt heel duidelijk dat de lokale landbouw en natuur twee fundamenten zijn om veel sterker uit te bouwen. Groen lanceert daarom een toekomstvisie op landbouw en natuur in het Pajottenland. Voorstel is om te komen tot duurzame landbouw met meer inkomsten voor de landbouwers en een mooier en ‘gezonder’ landschap met meer natuur. Groen lanceert een toekomstvisie met twee speerpunten voor de landbouw in het Pajottenland:

  • Traditionele landbouw focussen en afbouwen. Volgens Groen kan de traditionele landbouw afnemen van 80% van het grondgebruik vandaag tot 20% in 2050. Er worden geen bedrijven gedwongen om te stoppen, dus ze kunnen hun investeringen afschrijven. Dit type landbouw neemt sterk af door gebrek aan opvolging, maar wordt vaak overgenomen door vennootschappen. Groen vraagt om traditionele landbouw bij voorkeur te richten naar grootschaligere gebieden die voor de natuur minder waardevol zijn, maar die voor de landbouw zelf efficiënter kunnen zijn.
  • Prioriteit en steun geven aan biologische en ecologische landbouw. Dit type landbouw kan groeien van 1% van het grondgebruik vandaag tot 40% in 2050 (15% in 2035) met ook extra aandacht voor bomenlandbouw (agroforestry). Bijkomend kan ook nog eens 10% van het landschap als natuurmaatregel voor landbouw ingevuld worden, waarvoor de landbouwers specifieke vergoedingen krijgen. Bio en ecologische landbouw krijgen een stevige impuls door in te spelen op de sterke vraag vanuit Brussel. Er zijn ook een aantal opstartende zelfplukboerderijen en andere vernieuwende initiatieven om te steunen.

Een switch naar biologische en ecologische landbouw zal zorgen voor meer bijkomende tewerkstelling dan er in de traditionele landbouw verdwijnt en is dus duurzaam in alle betekenissen van het woord. De gezondheid van het landschap weerspiegelt zich in onze eigen gezondheid. Laten we ons landschap niet veranderen in een ecologische ‘woestijn’, maar in een levende en bruisende leefomgeving voor mens en dier.

Download visieschets voor natuur, landbouw en landschap.