Groen Gooik vraagt actie tegen voor fraude veroordeelde algemeen directeur

28 September 2023

Groen Gooik vraagt actie tegen voor fraude veroordeelde algemeen directeur

Groen Gooik vraagt aan nieuwe burgemeester om actie te ondernemen tegen voor fraude veroordeelde algemeen directeur

Groen Gooik hoopt dat de recente bestuurswijziging in de gemeente, met een nieuwe burgemeester en nieuwe eerste schepen, ook leidt tot een nieuwe bedrijfscultuur bij de gemeente en tot herstel van integriteit. Groen roept het college op om een duidelijke breuk met het verleden te maken door alsnog tot ontslag of functieverlaging van de algemeen directeur over te gaan.


De algemeen directeur van Gooik werd op 5 oktober 2022 door de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg uit Brussel veroordeeld voor fraude en belangenvermenging. Het ging om ernstige feiten die dan ook bestraft werden met een zware gevangenisstraf van 1 jaar (met 3 jaar uitstel) en een geldboete van 16 000 euro.


De rechtbank tilde er zwaar aan dat de algemeen directeur als hoogste ambtenaar een voorbeeldfunctie heeft die hij zwaar beschaamde. ‘De rechtbank noemt de feiten ernstig omdat de beklaagde zijn openbaar ambt heeft gebruikt om er de eigen private belangen mee te bevoordelen en bepaalde firma's te begunstigen ten nadele van anderen’ motiveert de rechtbank het vonnis.

Bij om het even welk bedrijf, openbare dienst of vereniging zou een sjoemelende directeur kordaat de deur gewezen worden. Groen stelt echter vast dat de algemeen directeur van Gooik tot op vandaag, exact 1 jaar naar de veroordeling, gewoon in dienst blijft. Hij neemt ook geregeld deel aan persmomenten en andere activiteiten van de gemeente alsof dit de normaalste zaak ter wereld is.

De gemeente had enkele jaren geleden weliswaar een tuchtsanctie opgelegd aan de algemeen directeur, maar deze was louter symbolisch en stond totaal niet in verhouding met het misdrijf. Bovendien kreeg de algemeen directeur, toen nog gemeentesecretaris, kort nadien een promotie met aanzienlijke loonsverhoging dus zijn misdrijf werd in de feiten beloond in plaats van bestraft.

Een ontslag of functieverlaging van de algemeen directeur is volgens Groen de enige logische reactie op het bewezen misdrijf en de enige manier om de geloofwaardigheid van het bestuur van onze gemeente te herstellen. Het zou ook een duidelijk signaal van waardering zenden naar alle andere ambtenaren van Gooik die hun werk wel steeds correct doen.

Meer info: