Groen Gooik vraagt dringend bouwpauze

20 Februari 2021

Groen Gooik vraagt dringend bouwpauze

Groen Gooik vraagt dringend bouwpauze voor meergezinswoningen, appartementen en nieuwe verkavelingen

Groen Gooik herhaalt haar vraag aan het gemeentebestuur om dringend een bouwpauze in te voeren voor nieuwe grote bouwprojecten en verkavelingen in Gooik. We hebben dit al voorgesteld in september 2020, maar zonder reactie toen.

Doordat onze buurgemeenten intussen wél bouwpauzes invoeren, wordt de druk vanuit projectontwikkelaars enkel maar groter in Gooik. Onlangs voerde gemeente Herne een bouwpauze voor 2 jaar in, eerder hebben ook al Lennik en tal van andere gemeenten uit de regio dit beslist. In Roosdaal werd het onderwerp door Groen al aangebracht in de gemeenteraad, maar er is nog geen beslissing genomen.

Gooik gaat volgens Groen niet zorgzaam om met open ruimte en heeft een gebrek aan visie over welke bouwprojecten in onze dorpen gepast zijn. Resultaat is dat overal in het landschap ‘witte kubussen’ als paddenstoelen uit de grond schieten en dat tal van nieuwbouwappartementsprojecten gebouwd worden in een bouwstijl die totaal niet aansluit bij de eigenheid en draagkracht van onze dorpen en regio. In Gooik zijn we op 10 jaar tijd van 0 naar... 150 appartementen gegaan.

Concreet vraagt Groen Gooik aan de gemeente, net zoals in buurgemeente Herne, gedurende twee jaar een bouwpauze in te lassen. Die tijd kan de gemeente gebruiken om eindelijk duidelijk af te bakenen waar er nog kan gebouwd worden, aan welke kwaliteitseisen woningen moeten voldoen en hoe ver de verdichting van de dorpskernen mag gaan met behoud van een aantal erfgoedwaarden.

Deze voorgestelde bouwpauze geldt voor alle duidelijkheid niet voor mensen die al een bouwvergunning hebben of voor het verbouwen of bouwen van eengezinswoningen. De bouwpauze richt zich specifiek naar nieuwe appartementsgebouwen en naar projecten om te verkavelen of om eengezinswoningen om te vormen naar meergezinswoningen. Appartementen kunnen zeker relevant zijn als oplossing zijn voor noodzakelijke verdichting van bebouwing, maar niet om het even waar en enkel met de nodige aandacht voor kwaliteitsvolle woningen en minder druk op de open ruimte.

We illustreren ons voorstel met het project dat ontwikkeld wordt aan Dorpsstraat 56 in Gooik. Hier wil men een eengezinswoning met tuin langs de straatkant slopen en via verkaveling omvormen naar een meergezinswoning voor 2 gezinnen en 3 nieuwe kleine woningen. 1 woning wordt dus ingeruild voor 5 woningen. Is dat een precedent dat in de hele gemeente ingang zal vinden? Mag iedereen met een grote tuin langs de straatkant dit vanaf nu zo doen? Waar gaan de royale winsten naartoe? 

We richten ons niet specifiek tegen dit of andere projecten, maar we vragen vooral dringend duidelijkheid van de gemeente want nu kunnen ‘goed geïnformeerde’ en kapitaalkrachtige bouwpromotoren hun slag slaan bij gebrek aan duidelijke spelregels.

Vermits Groen in Gooik geen verkozen gemeenteraadslid heeft, kunnen we onze voorstellen niet zelf op de gemeenteraad brengen. Daarom wordt het voorstel van bouwpauze door Groen bezorgd worden aan de voorzitter van de gemeenteraad, schepen van ruimtelijke ordering en de vertegenwoordigde politieke partijen in de gemeenteraad.

___

De gemeente liet als reactie via de media weten al twee jaar 'in stilte' te werken aan een visie op bouwen in Gooik: waar nog wat mag gebouwd worden. Groen Gooik vindt echter dat het opstellen van zo een belangrijk document niet gedurende jaren achter de schermen mag gebeuren, maar in volle openbaarheid én met inbreng van adviesraden en inwoners! Het is ook belangrijk dat een gemeentelijke bouwvisie geen vrijblijvende kaartoefening is, maar goed wordt uitgewerkt zodat het juridisch afdwingbaar is (bijv. via een ruimtelijk uitvoeringsplan). Tot dan vragen we een bouwpauze voor grote projecten: appartementen, meergezinswoningen en nieuwe verkavelingen.