Veel vragen over bouwprojecten in Kester

12 Oktober 2021

Veel vragen over bouwprojecten in Kester

Er staan heel wat bouwprojecten op stapel in Kester waar Groen vragen over heeft. In het centrum wil een ontwikkelaar de oude hoeve Leheuwe en de twee aangrenzende grote woningen slopen voor de bouw van dertien appartementen, twee winkels en zeven woningen. Dat is een aanfluiting van de richtlijnen van de gemeente. Er wordt onder andere meer dan 50 meter weg van de straat gebouwd. Groen vraagt om de typische hoeve en de oude woningen op te nemen op de lijst van historisch waardevol erfgoed.  Er zijn ook andere bouwprojecten in Kester waar Groen vragen over heeft. In de Langestraat is er een vergunning afgeleverd om een eengezinswoning te slopen en het bouwperceel te verkavelen voor twee woningen, hoewel dit volgens de eigen gemeentelijke richtlijnen niet kan hier. En voor het grote project voor sociale woningen Nieuwe Joen in Kester zal een groot stuk vallei bebouwd worden. Groen vraagt meer sociale woningen, maar de gemeente gaat voorbij aan het belang van natuur en waterberging door nieuwe open ruimte te bebouwen als gemakkelijkheidsoplossing. Groen herhaalt daarom de het voorstel om ook in Gooik een bouwpauze voor appartementen en verkavelingen door te voeren, zoals in onze buurgemeenten. Het gemeentebestuur beweert dat dit niet nodig is in onze gemeente, maar de feiten bewijzen het anders.