Bezwaar van Dryade vzw tegen oppompen van 23 miljoen liter grondwater in Pepingen

24 Maart 2024

Bezwaar van Dryade vzw tegen oppompen van 23 miljoen liter grondwater in Pepingen

De natuur heeft geen stem. Dryade gebruikt de kracht van het recht om de belangen van de natuur én de mens te verdedigen. 

Groen is blij te vernemen dat de milieu-advocaten van Dryade vzw beroep hebben ingediend tegen de vergunning die afgeleverd werd aan een grootschalige veehouderij in Pepingen om jaarlijks 23 miljoen liter grondwater op te pompen. Het betrokken varkensbedrijf had al een vergunning voor 6500 m³ per jaar, maar verkreeg van de gemeente en provincie een uitbreiding naar maar liefst 22 791 m³ per jaar.

Vanuit Groen hadden we zelf ook in november 2023 bezwaar ingediend, maar de gemeente en de provincie hebben toch doorgezet en de vergunning afgeleverd. Groen hoopt dat het stevig juridisch onderbouwde bezwaar van Dryade vzw alsnog tot resultaat zal leiden. Deze vergunning voor een 'varkensfabriek' draagt immers onnodig zwaar bij aan de belasting van onze leefomgeving.

Het betreft hier een specifiek vleesvarkensbedrijf met 13 000 varkens dat biggen importeert met een aanvangsgewicht van 7 kilogram om die vervolgens na 20 weken, met een gewicht van 110 kilogram, naar het slachthuis te sturen. Verdere bedrijfsuitbreiding heeft negatieve gevolgen voor zowel het milieu als de gemeenschap door o.a. de druk op ons grondwater, de mestproblematiek, aantasting van de natuur, stikstofuitstoot en dierenwelzijn.

Het belang van de landbouw staat buiten kijf, maar landbouw komt in vele vormen en sommige daarvan zijn ongeschikt voor het Pajottenland. Vanuit Groen pleiten we voor meer ondersteuning van landbouw op maat van ons landschap die samenwerkt met de natuur. Gelukkig zijn er zo ook veel voorbeelden in Pepingen en het Pajottenland.

Informatie over Dryade vzw: https://dryade.info