Fusie Galmaarden, Gooik en Herne

02 December 2023

Fusie Galmaarden, Gooik en Herne

Jouw mening over de nieuwe fusiegemeente in het Pajottenland?

De fusie van Galmaarden, Gooik en Herne lijkt een voldongen feit. Vanuit Groen hebben we steeds gepleit voor meer samenwerking tussen onze gemeenten, maar toch vinden we deze fusie een gemiste kans voor de inwoners.

Vanuit Groen organiseren we een ‘herkansing’... Wat vind jij van de fusieplannen? Wat is een geschikte naam? Geef je mening door via onze bevraging. We verloten een gegidst bezoek aan domein Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw onder alle deelnemers.

We lanceren zelf een voorstel van fusienaam: Groenenberg. GROEN: Herne = groene kwadrant, Gooik= groene parel en Galmaarden = groene Mark want nergens stroomt de Mark zo mooi tussen de weiden als in Galmaarden en Tollembeek. BERG: ons unieke heuvelende landschap met veel plaatsen en straten die eindigen op berg, o.a. Bosberg, Kongoberg, Kesterberg, Mierenberg, Mottenberg, Steenberg en Reinsberg.

Fusies zijn voor Groen geen taboe, maar ook geen wondermiddel. De manier waarop de fusie in het Pajottenland doorgeduwd werd (volledig binnenskamers in gang gezet door de lokale CD&V afdelingen) lijkt ons in ieder geval geen goede start.

  1. Inwoners mochten niet beslissen over al dan niet fuseren, maar werden pas betrokken als alles beklonken was. We kregen niet meer dan een zegje over rare namen voor de nieuwe gemeente. Dat is een doekje voor het bloeden!
  2. Door de fusie te beperken tot 3 gemeenten is het duidelijk dat het bewaren van politieke meerderheden belangrijker is dan een inhoudelijk project. Groen pleitte ervoor om ook Pepingen, Lennik, Roosdaal mee uit te nodigen en Bever te betrekken in zoverre dat mogelijk is als faciliteitengemeente.
  3. Het voorstel van fusie had volgens Groen veel meer inspraak verdiend, eventueel kon dit gebeuren via een volksraadpleging op basis van een helder overzicht met al de voor- en nadelen van het fusievoorstel.
  4. Andere manieren van samenwerken als alternatief voor een fusie zijn volgens ons onvoldoende ernstig genomen.