Klimaatactieplan Roosdaal

13 September 2023

Klimaatactieplan Roosdaal

Het klimaatactieplan: waar blijft de inspraak?

Wij willen uw mening!

Al in 2015 werd het burgemeestersconvenant goedgekeurd waarmee onze gemeente zich engageerde om een klimaatactieplan op te stellen. 8 jaar later is er eindelijk een plan. Dit werd onmiddellijk goedgekeurd door CD&V tijdens de gemeenteraad van 2 maart, maar de voltallige oppositie heeft zich onthouden. Dit plan is immers nog in volle ontwikkeling en vraagt nog heel wat overleg om dit te kunnen realiseren. En wat meer is, dit alles zonder de mogelijkheid tot participatie van de inwoners. Nochtans moet volgens dit plan 71% van de CO2-reductie gerealiseerd worden door de Roosdaalse huishoudens.

Dat betekent dat er tegen 2030 in Roosdaal 1000 à 2500 woningen bijkomende energetische maatregelen moeten nemen (80 à 190 per jaar). Volgens het plan wordt er zelfs geen gemeentelijke financiële steun voorzien om de inwoners te helpen dit te betalen. Vele andere gemeenten doen dit wel. Conclusie: de burger zal uiteindelijk de rekening krijgen, zonder financiële hulp van de gemeente. Daar gaan wij niet mee akkoord.

Wij pleiten voor een meer doordacht plan met inspraak van de burgers en een aanvullende gemeentelijke verbouwpremie die de inwoners van Roosdaal helpt bij het financieren van energiebesparende ingrepen in hun woning. Je kan het klimaatactieplan alvast hier doornemen.