Een magisch Lindebos in Gooik

23 Februari 2020

Een magisch Lindebos in Gooik

Overal maakt men stevig werk van meer bos, maar in Gooik blijft het wat dat betreft heel stil. De ‘parel van het Pajottenland’ heeft nochtans heel weinig bos, amper een derde van een gemiddelde Vlaamse gemeente. Vanuit Groen Gooik lanceren we een voorstel: aanplant van een prachtig lindebos in het centrum van onze gemeente! We hebben een gebied op het oog van 18 hectare langs de Lindestraat, in fases te bebossen op vrijwillige basis. Groen stelt voor dat de gemeente zelf alvast de twee verlaten voetbalterreinen (van zodra de voetbal verhuisd is) en de oude atletiekpiste zou gaan bebossen. Zo wordt een stevige start gemaakt van 2 hectare nieuw bos, langs beide kanten van het gebied. Voor de invulling van de rest van het Lindebos kan dan nadien, op vrijwillige basis, met de eigenaars bekeken worden of ze eventueel als privé persoon willen bebossen of bereid zijn om hun percelen te verkopen. De Vlaamse overheid en de provincie voorzien royale subsidies en de gemeente heeft ook eigen middelen vanuit het openruimte fonds. We kiezen voor een Lindebos omdat linden behoren tot onze grootste loofbomen en zich van nature thuis voelen in vochtige beekdalen, zoals langs de Lindestraat. Linden bloeien rijkelijk in juni en zijn van groot belang voor bestuivers. Dit sluit aan bij de actieve werking van de bijenwerkgroep in Gooik en zal de imkers uit de omgeving veel plezier doen. Een Lindebos is een echt ‘toekomstbos’ want linden kunnen zeer oud worden. Afhankelijk van de soort groeien ze 20 tot 30 meter hoog. De lindeboom werd bij de Kelten en de Germanen gezien als heilige boom en geassocieerd met magie. De godin Freya zou zich erin gevestigd hebben. De geest van de linde gold als beschermer. We dromen alvast van een prachtige editie van Gooikoorts in een feeërieke bossfeer op de oude atletiekpiste… Freya heet iedereen van harte welkom ‘Into the Woods’ van het Pajottenland!