Lode Dehantschutter

Lode

Al lang volg ik als geïnteresseerde waarnemer de Gooikse politiek.

Meer dan ooit ben ik ervan  overtuigd dat het in Gooik anders kan. En moet.

Groen heeft concrete en positieve voorstellen om te werken aan een groen, sociaal en solidair Gooik.

Echte inspraak – vooraf!, openbaarheid van bestuur, meer samenwerken met andere Pajottenlandse gemeenten, een echt informatiebeleid in het gemeentelijke informatieblad over de werking van het gemeentebestuur zijn belangrijke aandachtspunten.

Samen met verschillende organisaties wil ik een halt toeroepen aan het ruilverkavelingsproject waaraan stilzwijgend (en achter de schermen) intensief wordt verder gewerkt met de steun en instemming van het gemeentebestuur. Dit geldverslindend megalomaan project moet stopgezet worden en vervangen door een land- en natuurinrichtingsproject dat landbouw en natuur verstrekt in plaats van te laten verdwijnen.

Ook daarvoor heeft Groen een positief alternatief voorstel.