Nood aan natuurverbinding en plaats voor wildere natuur in het Pajottenland

17 Mei 2018

Nood aan natuurverbinding en plaats voor wildere natuur in het Pajottenland

In april 2012 maakte studiebureau Antea in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) een interessant rapport over 'natuurverbinding' in Gooik. Er werd onderzocht op welke manier twee delen van het Europese natuurgebied Kesterheide, momenteel gescheiden door de Ninoofsesteenweg, zouden kunnen verbonden worden met een ecologische brug of tunnel.  Het verbinden van natuurgebieden is hier belangrijk om te zorgen dat o.a. dassen, vossen, reeën en andere zoogdieren op een veilige manier zouden kunnen oversteken. Maar ook om wandelaars en fietsers veiliger over de Ninoofsesteenweg te brengen en een recreatieve lus te kunnen maken van plattelandscentrum Paddenbroek naar de top van de Kesterheide.   Intussen zijn we meer dan 5 jaar verder en is er nog geen enkel gevolg gegeven aan de studie van de Vlaamse Landmaatschappij: geen verdere technische of financiële uitwerking, planning... De aanleg van een ecoduct of ecotunnel werd immers als een van de vele acties in het plan voor een mogelijke ruilverkaveling in Gooik opgenomen en op die manier de facto op de lange baan geschoven.  Groen Pajottenland vraagt dat op korte termijn gestart wordt met de aanleg van de voorgestelde ecotunnel onder de Ninoofsesteenweg, ter hoogte van de huidige ingekokerde Hoezenbroekbeek. Realisatie kan gebeuren via een Europees natuurproject in samenwerking met Natuurpunt of via andere financiering voor natuurontsnippering. Het is onzinnig om dit mooie ecologische project in de koelkast te stoppen in afwachting van een eventuele ruilverkaveling (die op zich ook nog absoluut geen uitgemaakte zaak is). Deze ecotunnel is een concrete voorbeeld van 'ontsnippering van natuur' zodat natuur niet opgesloten raakt in groene eilandjes. Ook op andere plaatsen in het Pajottenland is hier nood aan, zij het dan vaak met eenvoudigere maatregelen. Kleinschalige acties zoals paddenoverzetten zijn ook voorbeelden hiervan.