Groen stelt voor: 80 ‘voetbalvelden’ nieuw bos in Gooik

15 Mei 2018

Groen stelt voor: 80 ‘voetbalvelden’ nieuw bos in Gooik

Achterstand inhalen qua speelnatuur en bossen In Gooik wordt momenteel zwaar geïnvesteerd in de aanleg van een professioneel voetbalveld met kunstgras. Het blijft op zich vreemd om een grote lap plastiek in het landschap te zetten, maar los daarvan vindt Groen het uiteraard positief dat sportliefhebbers over goede infrastructuur kunnen beschikken. Eerder werden hier ook al een atletiekpiste gebouwd en een sportcentrum van regionale allure. Het nieuwe kunstgrasveld zal ongetwijfeld een mooie groene kleur hebben, maar is vanzelfsprekend geen natuur. Groen vraagt om niet enkel te investeren in gebouwen en sportterreinen, maar ook in meer bossen en natuurlijke speelterreinen. Toegankelijke natuur is immers even belangrijk voor de gezondheid van de inwoners van Gooik. Het nieuwe voetbalterrein met kantine en parking zal ongeveer een miljoen euro kosten, betaald door de gemeente en de club. Groen stelt voor om een gelijkaardig bedrag uit te trekken voor meer natuur in de hele gemeente. De Vlaamse overheid en provincie voorzien hiervoor heel wat subsidies, dus dat komt slechts voor een beperkt deel ten laste van de gemeente. Met dit bedrag zouden minstens 80 ‘voetbalvelden’ nieuw bos kunnen worden aangelegd door de gemeente, inwoners, landbouwers en Natuurpunt. Ruim voldoende voor mooie speelbossen en buurt-natuur in alle dorpen. Een gezonde geest in een gezond lichaam… in een gezonde leefomgeving met veel natuur waar iedereen kan ravotten, wandelen en letterlijk op adem komen. Gooik heeft momenteel heel weinig bos, zowat twee derde minder dan een gemiddelde gemeente. Dit voorstel van een oppervlakte van 80 voetbalvelden nieuw bos in Gooik, of omgerekend 40 hectare, past ook in het plan van Groen Pajottenland om het aandeel bos in het hele Pajottenland te verhogen met 20% en in het bosplan voor heel Vlaanderen van Groen. (1)   (1) www.groenpajottenland.be/een_woud_voor_het_pajottenland     www.groen.be/bosplan