‘Plan boeren-Bruegel’ voor biologischer Pajottenland

26 April 2018

‘Plan boeren-Bruegel’ voor biologischer Pajottenland

Groen brengt landschap, landbouw en natuur samen.

Het Pajottenland is een land om lief te hebben. Ons prachtige Bruegel-landschap is een eeuwenoud samenspel van landbouw en natuur. Hagen, knotbomen, poelen… zijn de levende getuigen hiervan en geven ons landschap vandaag het karakter en de natuurwaarde waar iedereen van geniet. Groen Pajottenland gaat voluit voor het Pajottenland als een streek die haar eigenheid en landschap koestert. Landbouw en natuur zijn hierbij geen tegenstanders, maar partners om het Pajottenland op de kaart te zetten als bio-regio op een steenworp van de Europese hoofdstad. Daarom lanceert Groen een ‘Plan boeren-Bruegel’ om zo veel mogelijk Pajotse landbouwers te ondersteunen die pesticidevrij willen produceren.

Geelgorzen, veldleeuweriken en andere akkervogels zijn de mascottes van onze landbouwregio. Maar net zoals de bijen doen ook de akkervogels het heel slecht. Een waarschuwing voor de mens, dus er moet een andere aanpak komen. Groen kiest voor voeding die minder industrieel, klimaatvriendelijker en gezonder is voor mens en dier. Lekker, gezond en rechtvaardig voedsel smaakt nog beter. Uitputting en vervuiling van de bodem gaan we systematisch tegen. Ook onze landbouw moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat. We steunen landbouwers die kiezen voor klimaatvriendelijke bedrijven en voor meer ecologische en diervriendelijke landbouw.

In Gooik, hartje Pajottenland, maken de gemeente en de Vlaamse landbouwadministratie  momenteel concrete plannen voor een groot en duur ruilverkavelingsproject (gepromoot als ‘open ruimte project’). Alle eigenaars van landbouwgrond in Gooik zouden hierbij wettelijk verplicht worden om mee doen aan een gedwongen ruil van percelen. Ruilverkaveling zou betekenen dat 3200 hectare landbouwgrond binnen Gooik herschikt moeten worden tot grotere percelen voor meer intensieve, monotone en grootschaligere landbouw. Het zou de grootste ruilverkaveling ooit in Vlaanderen zijn, met een even groot risico op verlies aan landschaps- en natuurwaarde. Groen wil de plannen voor deze grote ruilverkaveling laten stopzetten en vervangen door kleinschaligere acties uit Plan boeren-Bruegel waarbij landbouw en natuur elkaar versterken.

Acties van ‘Plan boeren-Bruegel’:

 • Project opstarten om biologische landbouw in het Pajottenland uit te breiden
 • Investeren in Bruegellandschap als lappendeken van natuur en landbouw
 • Handelaars en producenten steunen die concreet betrokken zijn bij de streek
 • Stimuleren van biologische, duurzame, lokale en gevarieerde landbouw
 • Steunen van korte-keten verkoop via boerenmarkten en ‘buurderijen’
 • Afspraken met landbouwers over landschapsonderhoud
 • Steunmaatregelen voor bijen en akkervogels
 • Actie voor vrijwillige perceelsruil en betere ontsluiting
 • Toegang tot landbouwgrond voor opstartende biobedrijven
 • Geen grote ruilverkavelingen in het Pajottenland
 • Streekmerk Pajottenland versterken met biologische producten
 • Acties om pesticidegebruik bij particulieren af te bouwen
 • Verderzetten van pesticidevrij onderhoud door gemeenten

 

Grote ruilverkaveling in het Pajottenland, blind voor ons mooie Bruegel-landschap?

 

Ruilverkaveling Gooik: download de flyer en het model van bezwaarschrift. Vanuit Groen vragen we ook een gemeentelijk referendum over de ruilverkaveling en stellen we 'Plan boeren-Bruegel' als alternatief voor.