Referendum over ruilverkaveling Gooik

05 Oktober 2018

Referendum over ruilverkaveling Gooik

Momenteel bereidt VLM het openbaar onderzoek voor over de plannen voor ruilverkaveling in Gooik. Op vraag van de gemeente is het openbaar onderzoek onmiddellijk na de verkiezingen gepland in plaats van voordien, zoals oorspronkelijk voorzien. Nogal doorzichtige bedoeling, lijkt ons, is om dit belangrijke thema zo veel mogelijk buiten discussie van verkiezingen te houden. Daarmee wordt een patroon verdergezet: 12 jaar geleden was er tijdens de verkiezingen geen sprake van ruilverkaveling en kort nadien werd dit aangevraagd bij de minister, 6 jaar geleden repte CD&V in haar verkiezings-programma niet over de ruilverkaveling maar kort na de verkiezingen schoot VLM in een versnelling (met o.a. infosessies in alle deelgemeenten). Vanuit Groen vinden we dat ruilverkaveling wel degelijk een belangrijk thema is om in Gooik aan te kaarten en aan de mensen voor te leggen omwille van o.a. hoge kostprijs, impact op landschap en leefomgeving van iedereen... De aangewezen manier is via een gemeentelijk referendum zodat iedereen een geïnformeerde keuze kan maken. Ruilverkaveling Gooik: download de flyer en het model van bezwaarschrift. Vanuit Groen vragen we een gemeentelijk referendum over de ruilverkaveling en stellen we 'Plan boeren-Bruegel' als alternatief voor.