Groen vraagt actie tegen sluipverkeer en overdreven snelheid in de Hoevestraat en op andere locaties in Gooik

25 November 2022

Groen vraagt actie tegen sluipverkeer en overdreven snelheid in de Hoevestraat en op andere locaties in Gooik

Er wordt veel te snel gereden op onze plattelandswegen.

Automatische verkeerstellers van Telraam leggen vinger op de wonde

Er wordt veel te snel gereden op onze plattelandswegen. Dat zorgt voor onveilige toestanden, zeker tijdens de spitsuren met veel sluipverkeer. Inwoners die dit aanklagen bij het gemeentebestuur en de politie, krijgen daar geen afdoend antwoord en er worden geen acties ondernomen.

Groen Gooik ondersteunde inwoners uit de Hoevestraat bij het installeren van een Telraam (op te volgen via https://telraam.net/en/location/9000004169). Uit de metingen van de voorbije maanden blijkt dat de toestand er heel gevaarlijk is. Op weekdagen razen meer dan 800 voertuigen door de smalle straat waarvan meer dan tien procent te snel rijdt, tot meer dan 70 km/u. Bewoners moeten vaststellen dat het drukke verkeer ook materiële schade aan afsluitingen en geparkeerde wagens toebrengt en wandelaars en fietsers voelen zich niet meer veilig.

De Hoevestraat is een landelijke weg die niet gemaakt is voor druk sluipverkeer. Er zijn geen voetpaden en parkeerstroken waardoor de auto’s rakelings langs de huizen rijden. Groen ondersteunt de vragen van de buurt om doelgerichte acties te ondernemen, bijv. meer snelheidscontroles en plaatselijk verkeer in te voeren. Ook het plaatsen van een tractorsluis op het einde van de Hoevestraat zou een goede maatregel zijn. We durven er niet aan denken dat er eerst een zwaar ongeval moet gebeuren alvorens er maatregelen worden genomen.

Verkeersoverlast is al langer het aanvoelen van heel wat mensen op verschillende plaatsen, maar nu ook objectief vast te stellen via de automatische verkeerstellers van ‘Telraam’. Het Telraam-toestel is een combinatie van een microcomputer, sensoren en een lage-resolutiecamera. Het toestel wordt bevestigd aan de binnenkant van een raam van een privé woning met zicht op de straat en doet non-stop verkeerstellingen.

Er zijn momenteel 13 Telramen actief in Gooik, merendeels geplaats op initiatief van de gemeente en Beweging.net of op eigen initiatief van inwoners. Vanuit Groen vragen we dat het gemeentebestuur en de politie alvast een grondige analyse zouden doen van deze gegevens om gerichte acties te ondernemen op alle probleemlocaties. Er zouden best heel wat extra Telramen bijgeplaatst worden. Het snelle en drukke autoverkeer is ook mede het gevolg van onze slechte ruimtelijke ordening en het blijvende gebrek aan investeringen in openbaar bestuur en meer veilige fietspaden.