Alwin Loeckx

Kandidaat nr. 1 - Lijsttrekker

Alwin Loeckx woont sinds 10 jaar op d’Aa Plosj in Oetingen. Hij is 41 jaar en papa van twee prachtige zonen. Als directeur van streekorganisatie Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei heeft Alwin een instinct voor samenwerking met gemeenten, verenigingen en inwoners uit de hele regio. Thuis wordt op een heel rustig tempo werk gemaakt van de duurzame renovatie van een 18de eeuwse pastorie met natuurlijke en vlindervriendelijke tuin.

“Het prachtige landschap van Gooik en het Pajottenland is een eeuwenoud samenspel van landbouw en natuur. Geelgorzen, veldleeuweriken en andere akkervogels zijn de mascottes van ons Bruegel-landschap. Maar net zoals de bijen, doen ook akkervogels het heel slecht. Hun dramatische achteruitgang is een duidelijke waarschuwing voor ons allemaal. Er moet dus dringend een andere aanpak komen. Landbouw en natuur zie ik niet als tegenstanders, maar als partners om het Pajottenland op de kaart te zetten als unieke 'bio-regio' op een steenworp van de Europese hoofdstad.”

Kesterheide als groene parel van Gooik en het Pajottenland

Als vrijwilliger bij Natuurpunt Pajottenland stond ik mee aan de wieg van de aankoop en inrichtingswerken van de Kesterheide. In samenwerking met de Herder van het Pajottenland wordt dit opnieuw een groene parel van het Pajottenland met heide, brem en andere bijzondere natuur. Ik vind het heel belangrijk om iedereen zo veel mogelijk te betrekken en de Kesterheide daarom steeds open te blijven stellen voor wandelaars, mountainbikers en ruiters. De Kesterheide is een uniek gebied met een bijzonder verleden (prehistorie, Kelten, Romeinen…), geologie (ijzerzandsteen, hoogste punt en IJzeren Man) en tal van wonderlijke verhalen (zoals de Tongsneyders van de Heide).

Gemeente Gooik zou de vrijwilligers van Natuurpunt – en meer algemeen de natuur – op een veel positievere manier kunnen steunen. Ik stel voor om plattelandscentrum Paddenbroek deels uit te bouwen als bezoekerscentrum voor de Kesterheide, zodat hier het hele jaar door natuuractiviteiten kunnen doorgaan voor kinderen, gezinnen en alle geïnteresseerden. Op die manier kan Paddenbroek een bijzondere plek worden met aandacht voor natuur en landschap, landbouw, erfgoed, duurzame energie, beleving en toerisme (zachte recreatie). Maar er moet ook werk gemaakt worden van meer toegankelijke natuur en speelbossen dicht bij de dorpen. Sowieso zijn alle bossen - groot en klein - belangrijk voor natuur, landschap en klimaat. En iedereen kan er wandelen, fietsen en letterlijk op adem komen.

Geen ruilverkaveling, maar Pajottenland als bio-regio

Ik wil een ‘Plan boeren-Bruegel’ helpen opstellen en realiseren met concrete ondersteuning voor alle landbouwers in het Pajottenland die kiezen voor klimaatvriendelijke bedrijven en voor meer ecologische en diervriendelijke landbouw. Doelstelling is leefbare landbouw in een gezond landschap: toegang tot grond voor bio-landbouw, stimuleren van afzet voor biologische, duurzame, lokale en gevarieerde landbouw en vergoeding van landbouwers voor natuurlijker landschapsonderhoud (streekeigen hagen, akkerranden, knotbomen…). Zo koesteren we onze Pajotse landbouwers en geven we hen terechte waardering als landschaps-bouwers.

In Gooik werken de gemeente en de Vlaamse landbouwadministratie momenteel aan een groot en duur ruilverkavelingsproject met herindeling van 3200 hectare landbouwgrond. Dit zogenaamde ‘open-ruimte project’ gaat leiden tot grotere percelen met meer intensieve, monotone en grootschaligere landbouw. Ik wil de plannen voor deze ruilverkaveling onmiddellijk stopzetten en vervangen door de kleinschaligere acties uit ‘Plan boeren-Bruegel’, zodat iedereen kan genieten van een landschap met landbouw en natuur in evenwicht.

Enkele andere prioriteiten voor Alwin in Gooik en het Pajottenland: ruimtelijke ordening, luchtkwaliteit, zwerfvuil, buurtwerking, mobiliteit (ook openbaar vervoer, fietspaden en trage wegen), duurzame energie, transparant bestuur en inspraak.

Adres: Sint-Annastraat 11, 1755 Oetingen