Alwin Loeckx

Alwin

Motivatie kandidaat politieke raad (Vlaams-Brabant)

Groen heeft zich stevig ontwikkeld tot een brede partij die thema’s geloofwaardig en positief invult. De belangrijkste maatschappelijke uitdagingen van dit moment zijn kernthema’s van Groen. Een punt waarop Groen zich verder kan ontwikkelen: relevantie in plattelandsregio’s duidelijker aangeven. Mensen hebben nog te vaak een clichébeeld van de partij en zijn zich onvoldoende bewust van de noodzaak en voordelen van andere keuzes voor landbouw, bebouwing, mobiliteit...

Zeker in gemeenten met jarenlange traditionele meerderheidspolitiek zou Groen een specifieke strategie kunnen ontwikkelen om voor verandering te zorgen. Ander punt voor ontwikkeling: meer samenwerking tussen Groen groepen uit buurgemeenten en regionaal.

Als lid van de politieke raad wil ik in eerste instantie alle prangende natuur- en klimaatthema’s op een positieve manier ondersteunen. Algemener wil ik er graag mee voor zorgen dat Groen ook buiten de steden als sociaal-ecologische partij stevig groeit. Uiteraard wil ik ook m’n eigen kennis, netwerk en gevoeligheid vergroten voor thema’s waar ik tot nu toe minder betrokken bij ben. Ik zal deze dan meenemen naar de lokale en regionale Groen-werking.

Bij Groen heb ik me de voorbije paar jaar geëngageerd als mede-oprichter van een aantal lokale groepen in regio Pajottenland, trekker van de streeksamenwerking Groen Pajottenland, als lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen (geen verkozenen) en bij de verkiezingen voor het Vlaams parlement (1ste opvolger).

Het politieke 'spel' heeft me steeds aangetrokken en ik voel me goed bij zowel inhoudelijk werk, boodschap uitdragen als contacten op alle niveaus. Mijn belangrijkste troef is een positieve en pragmatische instelling, zonder het einddoel uit het oog te verliezen. Ik bijt me graag vast in dossiers en weet het moment af te wachten. Als lokale vrijwilliger en nationaal bestuurder van Natuurpunt (beheer) en directeur van een streekorganisatie, heb ik goed zicht op het beleid en een aantal uitdagingen in mijn regio en Vlaanderen.

 

Motivatie kandidaat 1ste opvolger Vlaams parlement mei 2019 (kieskring Vlaams-Brabant)

Vlaanderen heeft dringend nood aan meer bos, groen, water… Tegen de klimaatopwarming, maar ook om ons zélf beter te voelen in een groenere en gezonde omgeving met zuivere lucht.

“Laat de natuur opnieuw haar werk doen. Meer bos, groen, water… Als acties tegen klimaatopwarming én om ons zelf beter te voelen.”

Al vijftien jaar zet ik me hiervoor in als vrijwilliger van Natuurpunt en als directeur van streekorganisatie Pajottenland & Zennevallei. Nu wil ik dit engagement ook politiek versterken.

Ik wil de kracht van de natuur opnieuw haar werk laten doen in onze dorpen, steden, landbouw en landschappen. Mét de natuur werken in plaats van haar tegen te werken. Ruimte voor meer en wildere natuur. Ook mensen leven ervan op.

Veerle Leroy uit Beersel, Hendrik Schoukens uit Lennik en ikzelf uit Gooik zijn de drie Groene klimaat-kandidaten uit Pajottenland & Zennevallei. Veerle is expert duurzame energie en participatie, Hendrik is expert betonstop en klimaatwet en ikzelf ben expert natuur & landschap. 💚 Samen gaan we voor een Groene zondag op 26 mei.

Andere thema’s waar ik graag aan meewerk in het Pajottenland, Vlaams-Brabant en Vlaanderen: ruimtelijke ordening, ontharding (betonstop), bio-landbouw, luchtkwaliteit, duurzame energie, transparant bestuur en inspraak.

Dit is het moment om je stem te laten horen. Het is tijd voor een klimaat-ommekeer. Kies samen met mij voor een menselijker, eerlijker en gezonder Vlaanderen met veel meer groen voor iedereen.

 

Adres: Sint-Annastraat 11, 1755 Oetingen (Gooik)

[email protected], 0494 236 349

www.facebook.com/alwin.loeckx