Groen verzet zich tegen extra oppompen van grondwater door varkensbedrijf Bovarpo in Pepingen

10 November 2023

Groen verzet zich tegen extra oppompen van grondwater door varkensbedrijf Bovarpo in Pepingen

Bavorpa vraagt een vergunning om jaarlijks 23 miljoen liter grondwater op te pompen. 

Groen Pajottenland diende bezwaar in tegen de plannen van varkensbedrijf Bovarpo uit Pepingen om jaarlijks 16 miljoen extra liter grondwater op te pompen. Vanuit Groen pleiten we voor ondersteuning van de landbouw, op maat van ons landschap en met samenwerking van natuur en landbouw. Gelukkig zijn er zo ook veel voorbeelden in het Pajottenland. Het belang van landbouw staat buiten kijf, maar de problemen mogen en moeten ook benoemd worden als basis voor positieve verandering.

In de afgelopen 15 jaar is het aantal varkens bij Bovarpo in Pepingen gegroeid van 4000 naar 13.000, en de huidige aanvraag behelst het verkrijgen van een vergunning om jaarlijks bijna 23 miljoen liter grondwater te onttrekken. De beoogde uitbreiding van het debiet van de grondwaterwinning, van 6.500 m³ per jaar naar 22.791 m³ per jaar, vertegenwoordigt een aanzienlijke toename van maar liefst 16 miljoen liter. In perspectief geplaatst betekent dit dat slechts één bedrijf meer dan 15% van het totale waterverbruik van alle huishoudens in Pepingen zou innemen.

Het betreft hier een specifiek vleesvarkensbedrijf dat biggen importeert met een aanvangsgewicht van 7 kilogram, die vervolgens na 20 weken, met een gewicht van 110 kilogram, naar het slachthuis worden gestuurd. Het bekende gezegde over de overvloed aan varkens in de Westhoek is eveneens van toepassing op Pepingen, waar het aantal varkens drie keer zo groot is als het aantal inwoners. In Pepingen wonen 4500 mensen, terwijl Bovarpo 13.000 varkens huisvest.

De negatieve gevolgen van deze bedrijfsuitbreiding voor zowel het milieu als de lokale gemeenschap zijn evident. Denk hierbij aan de druk op ons grondwater, dat al jarenlang een dalende trend vertoont, de mestproblematiek, stikstofuitstoot en het welzijn van dieren. Hoewel het belang van familiale landbouw voor ons landschap erkend wordt, draagt deze vergunningsaanvraag voor een 'varkensfabriek' onnodig zwaar bij aan de belasting van onze leefomgeving zonder enig tastbaar voordeel te bieden. Bovendien legt deze uitbreiding een aanzienlijke claim op onze gehele regio, waardoor de ontwikkeling van andere landbouwbedrijven aanzienlijk wordt bemoeilijkt.

Eerdere dossiers van Groen Pajottenland in verband met landbouw: