Nieuwe natuurprojecten in Lennik! Waar blijft de rest van het Pajottenland?

04 Januari 2021

Nieuwe natuurprojecten in Lennik! Waar blijft de rest van het Pajottenland?

Groen doet in Lennik wat ook in de andere gemeenten van het Pajottenland nodig is. Onder impuls van Groen heeft Lennik als enige Pajotse gemeente projecten ingediend voor meer groen. Met resultaat! Vlaanderen voorziet 165 000 euro als bijdrage voor meer bos, speelnatuur, moeras en een parkbegraafplaats. Sinds eind 2018 is Hendrik Schoukens in Lennik de eerste Groen-schepen van het Pajottenland. Groen zit ook in de gemeenteraad in Roosdaal, maar in de oppositie. In de andere Pajotse gemeenten zijn momenteel geen Groen gemeenteraadsleden. Groen maakt het verschil in Lennik en hoopt dat dit ook de andere gemeenten uit het Pajottenland kan stimuleren tot meer natuuracties. Dat is nodig want we zijn een van meest bos- en natuurarme regio's van Vlaanderen. Natuurprojecten in Lennik die goedgekeurd werden: Een weiland  van  ongeveer  1  hectare  dat  gelegen  is  langs  de Slagvijverstraat, ideaal is voor bosuitbreiding en een aanvulling zal  zijn op  het aan te leggen speelbos langs de Alfred Algoetstraat met ligweide, bijkomende speelnatuur en een rustplek. Een akker  van ongeveer  een  halve  hectare  die  gelegen  is  langs Slagvijver  in  Sint-Martens-Lennik, ideaal  om  aan  bosuitbreiding  te  doen  en  op  die manier ook erosie tegen te gaan. Aangezien dit perceel langs twee zijden grenst aan openbaar  domein,  zal  het  ook  perfect  toegankelijk  zijn  voor  inwoners  om er tot rust te komen en verkoeling te vinden tijdens warme zomerdagen Percelen  van  ongeveer  3  hectare, gelegen  langs  de Molenbeek  in Sint-Martens-Lennik  ideaal om  het  bestaande  moeras  te  laten uitbreiden  en  aan  waterbuffering  te  doen  om  zo  een  klimaatbestendige  omgeving  te creëren  en  ervoor  te  zorgen  dat  er  tijdens  de  zomermaanden  een natuurlijke  en gespreide watervoeding is van de Molenbeek. Over dit terrein loopt er nog een procedure bij de Raad van State, nadat de eigenaar de drainering van het terrein opnieuw wilde activeren. Het weiland dat gelegen is langs de Zavelstraat van ongeveer 57 are is ideaal om de  bestaande begraafplaats om te vormen tot een parkbegraafplaats en er een zone van te maken om tot rust te komen en meer sociaal contact. De omvorming tot een park moet ervoor zorgen dat de groene ruimten in deze zone robuuster, biodiverser en waardevoller worden. Deze projecten werden uitgewerkt in samenwerking met Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en provincie Vlaams-Brabant in kader van strategisch project Opgewekt Pajottenland.